fbpx

Dc Tarnadi bespreekt knelpunten met actoren

Districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi heeft intussen kennis gemaakt met verschillende instanties in de multifunctionele zaal aan de Gusje Oststraat. Woensdag heeft hij met het afdelingshoofd van Sluizen en Gemalen Leroy Doorson kennis gemaakt. Er is gebruik gemaakt van de gelegenheid om een presentatie te houden.

Het afdelingshoofd van Sluizen en Gemalen, Leroy Doorson, met medewerking van coördinator van het ministerie van Openbare Werken George Letterboom, heeft een presentatie verzorgd aan de ressortraads- en districtsraadsleden. Er werd een overzicht van de deelopleveringen gegeven van de zeedijk Verder werd een film vertoond over de werking van een schutsluis.

Ten aanzien van de vissers zal een schrijven gericht moeten worden aan het consultant bedrijf SUNECON voor het aanschaffen van een sleepbak voor het trekken van de boten op de sleephelling. De opleveringsdatum van de zeedijk is vastgesteld op 26 februari 2018.

OOK INTERESSANT
Xi Jinping zegt dat China klaar is om met Rusland samen te werken om 'de wereldorde te beschermen'

Vervolgens werd er ook gesproken met de vissers, die hun noden en suggesties naar voren hebben gebracht. Zij hebben soms te kampen een tekort aan ijs. De dc zegt dat er een oplossing hierin zal komen.

Donderdag is er kennis gemaakt met de veehouders en de imkers. De veehouders zijn in de gelegenheid gesteld om hun problemen naar voren te brengen. Zij beschikken niet over een stalweide met het gevolg dat de gemeenschap last ondervindt van loslopend vee.

De imkers zijn op zoek naar een stuk terrein voor het plaatsen van hun bijenkasten. De dc zegt dat hij zo gauw mogelijk naar oplossingsmodellen zal zoeken.(GFC)