Dc sluit Kwatta Markt vanwege enorme drukte

GFC NIEUWSREDACTIE- In opdracht van de districtscommissaris van Wanica Noord-west, Suraksha Hirasingh, werd de Kwatta Markt zondag tot nader order gesloten.

De bestuursdienst heeft de afgelopen periode regelmatig controlewerkzaamheden verricht op de markten te Kwatta en Leiding 11a.

Naar aanleiding van de rapportages heeft de burgermoeder op 19 januari een spoedvergadering gehad met de marktleiding van Kwatta, waarbij er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de strikte naleving van de COVID-19-protocollen op de markt.

De marktleiding zou de inrichting van de markt zodanig doen dat er conform de protocollen geopereerd kon worden.
Echter is bij controle zondagmorgen gebleken dat de markt te veel bezoekers had.

Als gevolg hiervan heeft de districtscommissaris besloten de Kwatta Markt onmiddellijk te sluiten.

Er wordt vanuit de bestuursdienst tezamen met het marktbestuur naar mogelijke oplossingsmodellen gezocht om de markt wederom open te stellen, tot dan blijft de markt gesloten.

Overige berichten