Dc Saramacca bezoekt Marrondorp Maho

Districtscommissaris (dc) Sarwankoemar Ramai van Saramacca heeft woensdag samen met zijn staf een bezoek gebracht aan het Marrondorp Maho in het ressort Kampong Baroe.

Het ging in deze om een orientatiebezoek. Eerder had een delegatie van het dorp een ontmoeting met de districtscommissaris en werden diverse problemen onder de aandacht van de dc gebracht.

De dc had toen de toezegging gedaan dat hij het dorp persoonlijk zou bezoeken. Gisteren hebben de dorpelingen de verschillende knelpunten naar voren gebracht.

De dc beloofde zijn medewerking te verlenen en haalde aan om de problemen gezamelijk aan te pakken. Hij kreeg daarna een rondleiding in het dorp.

De dorpelingen kregen van de dc een kruiwagen en twee emmers innertol.

Overige berichten