Dc Saramacca bespreekt knelpunten met boeren

GFC NIEUWSREDACTIE- Districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga en de boeren van Uitkijkpolder hadden in het weekend overleg over activiteiten in het district en knelpunten die de boeren ervaren.

Momenteel worden de loosleidigen van Leiding 2A, gevolgd door Leiding 3 opgehaald.

De boeren brachten enkele knelpunten naar voren, zoals de bermbeplanting, die leidt tot afkalving van de bermen, – wegverzakkingen in de Uitkijkpolder- geen voorlichters van het ministerie van LVV in het veld en dure input voor de landbouw.

De bovenstaande knelpunten zijn besproken en er zijn ook oplossingsmodellen aangekaart. De districtscommissaris deed ook een beroep op de boeren om te bundelen om zodoende probleemgevallen gezamenlijk aan te pakken. Verder gaf ze aan de boeren mee om de onderhoudswerkzaamheden van de landbouwgronden op zich te nemen, zoals het maken van watersleuven en bermonderhoud. “Samen moeten wij het doen”, waren de woorden van de burgermoeder.