Dc Nerkust gereed voor distributie oproepingskaarten

GFC NIEUWS- Districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust, zegt gereed te zijn om te starten met de distributie van de oproepingskaarten aan de stemgerechtigden.
Op donderdag 30 april zal aan president Desire Boutersé de eer te beurt vallen om als eerste burger van het land deze kaart in ontvangst te nemen. Op dezelfde dag ontvangen ook vicepresident Michael Ashwin Adhin en assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hun oproepingskaart.
De burgervader ging in gesprek met het NII in op een aantal zaken met betrekking tot de werkzaamheden van zijn commissariaat in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Burgers die stemgerechtigd zijn, moeten hun geldige identiteitskaart tonen aan de colporteurs die de kaarten zullen bezorgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt als organisator van de stembusgang twee weken uit om de kaarten te distribueren.
Ondertussen zijn alle commissariaten druk bezig met het verrichten van de openbare loting in de districten als het gaat om de indeling van de politieke organisaties op de stembiljetten. Na de loting zal duidelijk zijn op welke plaats de partijen op de stembiljetten zullen voorkomen.
De burgervader ging ook in op geruchten als zouden personen de stemkaarten verkopen. Nerkust gaf aan dat dit niet mogelijk is, omdat men niets kan doen met de stemkaart van een ander. Het betreft hier ook een handeling die niet ongestraft blijft.
Hij riep de samenleving op kalm te blijven en niet af te gaan op geruchten die verspreid worden. De voorbereidingen van de verkiezingen vinden plaats tegen de achtergrond van de veiligheidsmaatregelen rond het het COVID-19 gebeuren.

Overige berichten