fbpx

Dc Kabalebo maakt kennis met het traditioneel gezag

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo, Josta Lewis, heeft zaterdag kennismakingsgesprekken gevoerd met de dorpsbesturen in het gebied.
Tijdens deze gesprekken verschillende vraagstukken waarmee de verschillende dorpen kampen aan de orde gekomen.
Boven op de agenda stond het vraagstuk over de huidige Covid-19-situatie in het gebied. De burgermoeder vroeg aan de dorpsbesturen om vooral met de aanpak van de bewustwording bij de gemeenschap bij te staan. Niet een ieder heeft een mobiel of beschikt over internet. Het is dus van belang dat wij ook persoonlijk de burgers informeren over de huidige situatie, aldus de burgermoeder. Dit om de grote druk die op het medisch team rust te verlichten.
Daarnaast is ook de inzet van de verschillende dorpsbesturen wat betreft de logistieke zaken voor de aanpak van het Covid-probleem gevraagd. De dc gaf aan dat er reeds gesprekken zijn gevoerd met instanties voor het leveren van voedselpakketten zodat de burgers de periode waarop het personenverkeer is afgesloten, kunnen overbruggen. De distributie van de voedselpakketten zal overgelaten worden aan de verschillende dorpsbesturen onder supervisie van het districtscommissariaat.
Verder is er een noodfonds in het leven geroepen om personen die nu in isolatie zijn bij te staan. De burgers kunnen hun donatie in de vorm van financiën en of natura afgeven bij R. MacIntosh te Washabo of de Kapitein van Apoera, C. Lewis.
Verder vroegen de dorpsbesturen de aandacht van de burgermoeder voor het continueren van de ordening van de Haven welke reeds bij de vorige districtscommissaris ter hand genomen was. De dc gaf aan dat zij gesprekken zal voeren met de bedrijven en alles in het werk zal stellen dit te continueren en waar nodig te verbeteren.
De dorpsbesturen zijn ingenomen met de nieuwe burgermoeder vooral om het feit dat zij een dochter van het gebied is. Als kind van het gebied zal zij de problemen die er heersen onder de gemeenschap beter begrijpen en ook alles in het werk stellen een oplossing te zoeken hiervoor. Verder werd de nieuwe burgermoeder ervan verzekerd dat zij kan rekenen op de steun van het traditioneel gezag in het belang van de ontwikkeling van het gebied.
Lewis bedankte de dorpsbesturen voor het vertrouwen in haar gesteld. De burgermoeder gaf verder aan dat zij als burgermoeder van Kabalebo er is om ongeacht politieke keus, etniciteit of geloof te zorgen voor de ontwikkeling van het gebied. De burgermoeder gaf verder aan positief gestemd te zijn en dat de kracht ligt bij de dorpsbesturen.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Jeugdcorrectiecentrum overgedragen aan Justitie