fbpx

Dc Jurel: “je doet je best om het later beter te hebben”

Districtscommissaris (dc) Armand Jurel van Para heeft de scholen van het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau (VOJ) in het district bezocht. Om de leerlingen van de examenklassen in een ontspannen sfeer toe te spreken, heeft de dc een disk jockey meegenomen.

Er vielen wel momenten van stilte waar bedenkelijke blikken aan waren gekoppeld bij de leerlingen als reactie op de feitelijkheden waar zij dagelijks mee geconfronteerd raken. De dc wil de leerlingen bewust maken, dat hun inzet op school bepalend is voor de eigen maatschappelijke positie waarin zij later terecht komen.

“Sta op en geef je leerkrachten een stevig applaus als uiting van waardering”. Zo begon de burgervader elk motivatiegesprek op de diverse scholen in Para. “Leerlingen moeten bewust zijn van de inzet van de leerkrachten, die dagelijks onder elke omstandigheid hun best doen om hen te vormen en op te voeden. Zij moeten respect voor zichzelf en hun leerkrachten hebben”, zei Jurel.

OOK INTERESSANT
‘Ontslagwet 2018’ wordt geëvalueerd

Hij heeft praktische factoren die van belang zijn voor de aandrift van leerlingen om hun best te doen op school, zoals spontaniteit, doorzettingsvermogen en respect. “Leerlingen die spontaan hun boeken pakken voor studie, zijn gemotiveerd om goede resultaten te boeken. Klasgenoten wiens ouders het minder goed hebben en daardoor sjofel gekleed gaan, moeten niet uitgelachen worden, maar juist ondersteund worden om gezamenlijk de eindstreep te halen”, benadrukte hij met een ernstige blik.(GFC)