fbpx

Dc Jurel: “drinkwaterwinning en zuivering inheemse dorpen Para, moet strikt volgens SWM-standaarden”

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) neemt de waterinstallaties van verschillende inheemse dorpen in Para over en is nu bezig met de rehabilitatie van het totaal watervoorzieningsstelsel.

Districtscommissaris Armand Jurel zegt dat organisaties in het verleden met goodwill het drinkwaterprobleem hebben willen oplossen in bepaalde dorpen, maar ze hebben zich daarbij niet gehouden aan de veiligheids- en zorgplicht, waardoor de waterkwaliteit is verslechterd.

SWM moet bij overname, technische werkzaamheden uitvoeren bij zowel het leidingstelsel, de zuiveringsinstallatie en distributienetwerk.

“Waterinstallaties die ooit door Niet Gouvernementele Organisatie’s (NGO’s) zijn geplaatst, voldoen niet altijd aan de norm van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Ook houden deze NGO’s zich soms niet aan de vereiste zorgplicht”, zegt Jurel.

BEKIJK OOK
Rijbewijs 58-jarige veroorzaker aanrijding al 19 jaren vervallen

Voor het district Para eist de burgervader dat alle waterleidingvoorzieningen door of onder toezicht van het kwaliteitsmanagementsysteem van SWM worden geplaatst. De SWM is volgens de burgervader per 15 januari 2018 ISO 9001:2015 gecertificeerd.

In haast alle Inheemse dorpen zijn boringen verricht en worden nieuwe leidingwaterinstallaties aangelegd of uitgebreid en gehele of gedeeltelijke vernieuwingen van bestaande installaties.

Bij veldoriëntatie in enkele dorpen, is gebleken dat bestaande installaties niet voldoen aan de SWM-standaarden. Volgens Henry Stekkel, regio coördinator van de SWM distributie binnenland, is het bedrijf bezig ordening te brengen in deze voorzieningen.

Binnen niet al te lange tijd zullen deze dorpen over 100% schoon drinkwater beschikken.