Dc Daniel wil duurzame oplossing wateroverlast Galibi

Districtscommissaris Freddy Daniel wil werken aan een duurzame oplossing voor de wateroverlast in Galibi. Dit deelde hij de gemeenschap van Galibi woensdag mee tijdens zijn bezoek aan het gebied.

De burgervader reisde in gezelschap van zijn staf, het Rode Kruis, en DNA-lid Grace Watamaleo af naar het gebied na een ingekomen melding van wateroverlast. De graafmachine van het districtscommissariaat Marowijne is met medewerking van VABI, per ponton, getransporteerd naar het ressort.

Jake Pinas van het Rode Kruis gaf aan dat haar organisatie bereid is haar schouder onder het werk te zetten. Zij kan hulp bieden in geval van een noodsituatie.

Kapitein Pane verwacht een structurele oplossing voor het afwateringssysteem vanuit de overheid. Hij ziet graag verschillende actoren bij elkaar komen om een ontwateringsplan op te stellen ten behoeve van het ressort. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing is reeds op de hoogte gesteld van de situatie.(GFC)