fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Dc Coronie krijgt bezoek van OW-minister en bussen voor schoolvervoer

GFC NIEUWS- ureau Eenheid van het Kabinet van de President heeft samen met het ministerie van Openbare Werken twee bussen beschikbaar gesteld voor het districtscommissariaat Coronie.
De overeenkomst is op 25 oktober getekend in de multifunctionele zaal van dit district. Deze personenbussen zijn bestemd voor de districtsbewoners, maar in het bijzonder voor de schoolgaande kinderen.
Districtscommissaris Maikel Winter van Coronie heeft besloten vooralsnog studenten uit zijn district en examenstudenten uit Wageningen tegemoet te komen met transport naar Nickerie. Volgens de burgervader zal een financiële bijdrage voor brandstofkosten en onderhoud in rekening worden gebracht.
Naast de vervoersproblematiek zijn ook andere zaken uiteengezet door het commissariaat en de dependances van OW in Coronie. De infrastructurele problemen in het district zijn aangekaart, waaronder de kwestie van de beschadigde waterkerende dam en de sluizen en gemalen die aan renovatie toe zijn.
Volgens Stanley Dijksteel, van Bureau Eenheid, zijn een van de taken van het bureau, het aanpakken en oplossen van acute problemen met lange bureaucratische wegen. Verder doet hij een beroep op personen die overheidsbussen illegaal tot hun beschikking hebben, spoedig af te staan.
Volgens de OW-minister is de nood in verschillende districten groot, vooral als het gaat om scholieren en seniorenburgers. Coronie is het eerste district dat in aanmerking komt voor de personenbussen. Hierbij is een contract van een jaar getekend tussen OW en het commissariaat van Coronie. Na een evaluatie wordt bepaald of het contract wordt verlengd.
De OW-bewindsman oriënteerde zich persoonlijk in de districten, omdat diverse ministeries flink zijn uitgehold en misbruikt door politici. OW zal samen met de DC tot een win-win situatie moeten geraken voor het realiseren van de doelstellingen per instantie.
“De werkzaamheden aan de Oost-westverbinding zullen uiterlijk komend jaar voortgang vinden. Vervolgens wordt de beschadigde zeewering hersteld. Sluizen en pompgemalen worden ook aangepakt, zodat landbouwers meer zoet water krijgen ter verhoging van hun productie. Werkgelegenheid komt beter op gang, inkomsten worden vergroot en zodoende kunnen simpele problemen worden opgelost,” gaf minister Nurmohamed per slot van rekening aan.

OOK INTERESSANT
Surinaams Rode Kruis participeert aan 22e Inter-Amerikaanse conferentie