Dc Collectief vergadert over bermen en gemeenschapsbos

GFC NIEUWS- De districtscommissarissen (dc’s) hebben in het jongste Dc Collectief met minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) van gedachten gewisseld.

Gesproken werd onder meer over de orde rond opstallen op de bermen en oplossingen voor problemen met de gemeenschapsbossen.

Tijdens de vergadering woensdag in Para zijn oplossingsstrategieën besproken voor de problemen rond de opstallen op de bermen. Hoewel dit probleem in sommige districten afneemt, blijkt het in andere districten juist een groeiend zorgpunt te worden.

De dc’s hebben het platform ook aangegrepen om informatie uit te wisselen over de bewegingen van nieuwe stromen immigranten en hoe daarmee om te gaan. De minister is geïnformeerd over de te verwachten invloeden daarvan op de lokale gemeenschappen.

De bewindsman heeft gebruik gemaakt van de vergadering om de dc’s op de hoogte te stellen van de knelpunten, met betrekking tot gemeenschapsbossen en hoe hij denkt die op te lossen.

De dc’s waren het niet altijd met de minister eens over de maatregelen om lokale gemeenschappen de ruimte te bieden in zee te gaan met ondernemers; En tegelijkertijd als overheid toe te zien op een goed beheer en juist gebruik van de middelen, die terugvloeien naar de dorpen.

Een verhelderende toelichting van de minister aan de dc’s heeft voor veel begrip en steun gezorgd.

De gastheer, districtscommissaris van Para, Armand Jurel, kijkt terug op een geslaagde dc-meeting. Hij liet weten dat hij zeer ingenomen is met de uitkomsten van de problemen die zijn aangekaart en loofde minister Dikan voor de takt en diplomatie waarmee hij problemen aanpakt en oplost.

Het Dc Collectief is een regulier platform voor de dc’s om met de minister van RO van gedachten te wisselen, over beleidsaangelegenheden en actualiteiten.

Overige berichten