Dankdienst voor jarige BEP in Brokopondo

Structuren van de politieke partij Broederschap en Eenheid in de politiek (BEP) in Brokopondo, hebben zondag een dankdienst voor het nieuw hoofdbestuur gehouden. De dienst vond plaats in de EBG Kerk van Marchallkreek, het geboortedorp en woonplaats van de partijvoorzitter Ronny Asabina.

De speciale dankdienst stond in het teken van het 45-jarig bestaan van de partij op 29 april aanstaande. De partij werkt in verband daarmee een lijvig feestprogramma af.

De dienst is door dorpsbewoners en andere in het district bijgewoond, maar ook structuren en genodigden uit de andere districten waren aanwezig. De structuren van Brokopondo hebben dit gedaan omdat ze van mening zijn dat het nieuw gekozen bestuur, dat overwegend uit jonge en dynamische mannen en vrouwen bestaat, de kracht van de Almachtige nodig heeft om in de komende periode aan de slag te gaan.

BEP-coördinator in Brokopondo, Lambertus Waandels, zegt dat de partij er goed ervoor staat. Het wordt geen makkelijke klus, “maar met de wil van de Almachtige en hard werken zal het zeker lukken,” aldus de BEP-coördinator.

BEP-ondervoorzitter en minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, stond stil bij het belang van de dienst, en maakte gebruik van de gelegenheid de structuren van de Partij in het district te prijzen voor het initiatief. Dit past volgens Dikan precies in de lijn die de partij wil uitstippelen om de Almachtige in elke stap te betrekken zodat de BEP meer successen kan boeken. De ondervoorzitter blijft erbij dat geen mens zonder de kracht van de Almachtige succes kan boeken.

Voor de partij en haar leden en sympathisanten is het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen in een tijd van crisis. De BEP draagt nu samen met de NDP en andere coalitiepartners regeringsverantwoordelijkheid.

Dikan hield de aanwezigen voor dat het niet eenvoudig is geweest in de afgelopen periode, maar dat dankzij de genade van de Heer nu betere tijden aanbreken voor land en volk. De BEP gaat voor eenheid, partnerschap en ontwikkeling.

Dikan onderstreept dat de partij deze normen en waarden hoog zal blijven houden. Ook gaf hij de garantie dat de nieuwe hoofdbestuursleden de ideologie van de partij waardig zullen uitdragen.

Voorzitter Asabina sloot af door kenbaar te maken dat hij zich vanaf nu meer dan ooit gesterkt voelt om de kar te gaan trekken: “het sein vanuit de structuren is begrepen en hebben hoop en zekerheid gegeven dat het nieuw bestuur met vereende kracht aan de slag kan gaan. De partij staat voor collectiviteit en waardigheid. De BEP staat voor vertrouwen en eerlijkheid,” aldus de BEP-voorzitter.

Asabina bedankte de gewezen bestuursleden, die op waardige wijze de partij hebben geleid en hebben bijgedragen aan de positie die de organisatie nu inneemt in Suriname. Hij dankte ook voor de overdacht van de BEP aan een jongere generatie.

De partij is volgens Asabina bezig om haar glorie te herstellen. Hij gelooft er heilig in dat de partij een comeback zal maken en bij de komende verkiezingen een betere zetelwinst zal boeken.

Vóór en na de toespraken heeft voorganger Akiemboto de Almachtige gesmeekt en gevraagd om dit nieuw bestuur de kracht en wijsheid te blijven geven om het werk te doen waarvoor ze geroepen is.(GFC)

Overige berichten