Damwanden hoge noodzaak Openbare Markt Nickerie

De vishal van de Openbare Markt Nickerie behoeft dringende aanpak. De hal die aan de achterzijde van de markt langs de rivieroever ligt, is langzaam aan het wegspoelen. “Doordat de zeespiegel alsmaar aan het stijgen is, gaat er steeds meer land verloren”, merkt Wedprekash Joeloemsingh, de districtscommissaris (dc) van Nickerie op.

De burgervader is bang dat indien er niet gauw wordt ingegrepen, de markt op den duur gesloten en verplaatst zal moeten worden. Er heeft al een onderzoek plaatsgevonden voor het plaatsen van damwanden, die een permanente oplossing voor het probleem kunnen bieden. De plannen zijn volgens het NII reeds ingediend en moeten behandeld worden.

Marktmeester Dawoed Khodabaks deelt mee dat het wegspoelen van de rivieroever al enkele jaren het geval is. Zodra het springvloed is, komt er een verzakking bij, welke een groot gevaar vormt.

Zowel de dc als de marktmeester hopen dat het project voor het plaatsen van de damwanden zo spoedig mogelijk van de grond komt.(GFC)

Overige berichten