fbpx

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen in de directe omgeving.
Zondag heeft minister Parmanand Sewdien samen met zijn staf, buurtbewoners en RR- leden zich ter plekke georiënteerd.
Gelet op de ernst van de zaak heeft de minister gekozen voor een onmiddellijke aanpak. Er is een graafmachine van Surzwam gemobiliseerd om het probleem op te lossen. De werkzaamheden zijn voorbereid en zullen onder supervisie van LVV worden uitgevoerd.
Aangezien de dambreuk een steeds terugkerend probleem is, heeft de minister aangegeven dat dit probleem een structurele oplossing behoeft. Hierbij zal er samengewerkt moet worden met alle stakeholders uit het Weg naar Zee gebied. De minister zal dit ook onder de aandacht brengen van zijn collega van Openbare Werken.
Sewdien heeft verder ook het belang van een waterschap voor dit gebied benadrukt. Enkele agrarische ondernemers hebben deze gedachte van de minister benadrukt en ondersteunen hem volledig hierin.
Professor Naipal die ook aanwezig was gaf een uiteenzetting van het oplossingsmodel waar hij reeds mee van start is gegaan en dat positieve resultaten heeft opgeleverd. Dit oplossingsmodel zal nader uitgewerkt worden in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken.
Ter illustratie van het model dat door professor Naipal is aangedragen is er ook een bezoek gebracht aan het terrein van dhr. Ganpat een bewoner van de Brantimakkaweg. De professor heeft uitleg gegeven aan de delegatie over het systeem en de werkwijze.
Minister Sewdien gaf aan dat er zeker aandacht zal worden gegeven aan dit milieuvriendelijk systeem. Dit systeem biedt niet alleen een oplossing voor het probleem dat gepaard gaat met de zeespiegel stijging, maar ook de flora en fauna positief worden hierdoor beïnvloed. Zelfs de productie van parwa-honing kan worden gestimuleerd, die een goede bron van deviezen inkomsten kan zijn. De professor gaf aan dat er een behoorlijk markt voor parwa honing bestaat in vooral Nederland.

BEKIJK OOK
VHP: Suriname heeft historische band met India