Dag der Immigratie om alle groepen in Suriname te eren

De Nationale Commissie ter herdenking van 145 jaar Hindostaanse immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese immigratie, die in opdracht van de president Desiré Bouterse is geïnstalleerd met als doel de regering te adviseren over de wijze waarop de herdenkingsdagen op een gepaste wijze kunnen worden herdacht, heeft maandag een fotoverslag overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim.

Dit fotoverslag is onderdeel van het over-all fotoverslag van alle activiteiten die zijn georganiseerd door of met ondersteuning van de Nationale commissie. Het aangeboden verslag geeft een indruk van het Ingi-Jawa Rutu festival dat werd georganiseerd in verband met 128 jaar Javaanse immigratie en de Dag der Inheemsen (9 augustus 2018).

Dit festival had onder meer tot doel de Inheemse en Javaanse broeders en zusters middels sport en spel tegen elkaar te laten uitkomen. Naast de Djarang Kepang en de Sjamboera muziek en dans, voetbalwedstrijden, dammen en schaken, tentoonstelling van immigrantendossiers uit Java, werden diverse exponenten uit de Javaanse en Inheemse gemeenschap door de organisatie gehuldigd.

Voorzitter Herrenberg deelde de minister mede dat de commissie zich ter afsluiting van haar activiteiten zal beijveren om de door hem gedane suggestie tijdens zijn Keti Koti boodschap op 1 juli 2018 op het Onafhankelijkheidsplein nog dit jaar gestalte te geven.

De minister gaf toen aan dat er naast de “bekende” immigratie- en herdenkingsdagen ook nog andere dagen te herdenken zijn die terug te leiden zijn naar de dag van aankomst van “vergeten” voorouders in ons land, waaronder de Libanezen, de Portugese immigranten uit Madeira en de Hollandse kolonisten (voorouders van de “Boeroe’s).

Voor alle groepen voorouders die naar ons land migreerden zou één speciale dag, misschien aan te duiden als Dag der Immigratie, kunnen worden ingesteld waarop gezamenlijk feest kan worden gevierd.

Dit voorstel geniet de volle ondersteuning van de president die in zijn 1 juli-toespraak aangaf dat “wij in de toekomst mogelijkerwijs zouden kunnen overwegen om de rest van de wereld welke wij nog hebben hier in Suriname ook op een bepaald moment te gaan eren. Ik denk dat de Regering heel hard zou moeten nadenken over dit voorstel…”.

Gemikt wordt op de laatste zondag van de maand augustus 2018, waarbij de cultuur, gewoonten en gebruiken (voeding, kleding, dans, muziek) van al de groepen tentoongesteld kunnen worden aan het groter publiek, in de toekomst mogelijk ook als toeristisch product.