fbpx

DA’91 vrouwen eisen excuses DNA-lid Gangaram Panday

Het DA’91 Vrouwen Forum heeft met ontzetting de verwerpelijke uitspraken met betrekking tot geweld tegen vrouwen aangehoord van het NDP-DNA lid Kesho Gangaram Panday. Ook veel geluiden van afkeuring werden ontlokt aan mede DNA leden aan beide zijden van het politiek spectrum. “Zowat de totale Surinaamse gemeenschap heeft sterk van zich doen spreken, vaak in niet mis te verstane woorden, dat een dergelijke opstelling van niemand geaccepteerd kan worden, maar zeker helemaal niet van een persoon die de samenleving vertegenwoordigt in ons hoogste college van Staat”.

Opmerkelijk is volgens DA’91 dat de partij waar dit DNA-lid uit voortspruit, niet als partij deze gewraakte opmerkingen heeft weerlegt of zich ervan heeft gedistantieerd. Dit is jammer, want correctie van binnenuit, vanuit de eigen structuren, heeft over het algemeen sneller en effectiever een corrigerende werking op visie en handelen van een partijvertegenwoordiger. “Wanneer de eigen partijgenoten verenigd in de structuren als structuur afkeuring uitspreken dan heeft dat veel meer impact. Met name de vrouwenraad van de NDP zou in deze een bijzondere rol kunnen spelen. Jammer genoeg heeft de gemeenschap niets van hun vernomen. Het is moeilijk te geloven dat zij geen moeite hebben met de uitspraken van het DNA-lid. Maar als zij blijven zwijgen dan zal de gemeenschap niets anders resten dan ervan uit te gaan dat de uitspraken van het DNA-lid geaccepteerd worden door zijn politieke structuren, waaronder ook de vrouwen van de NDP”.

BEKIJK OOK
Overdenking VHP bij 47 jaar staatskundige onafhankelijkheid

Het DA’91 Vrouwen Forum accepteert deze uitspraken echter niet. “Wij eisen dat hij zijn excuses aanbiedt aan de totale Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder aan de Surinaamse vrouw”.

Het DA’91 Vrouwen Forum haar standpunt is dat er geen enkele excuus bestaat om welke vorm van geweld dan ook goed te praten en in het bijzonder geweld tegen vrouwen. Het is één van de meest verwerpelijke vormen van geweld. Voor elke vrouw die direct slachtoffer is van geweld, zijn er nog vele indirecte slachtoffers. Denk maar aan kinderen, ouders, broers en zussen, die indirect betrokken raken en lijden onder de gevolgen van het geweld.

“Wij zijn een liberale partij en ook een partij die een sterke democratische beleving essentieel acht voor onze ontwikkeling. Dat betekent voor ons dat waarden zoals vrijheid, respect en waardigheid van elk individu nimmer aangetast mogen worden en helemaal niet middels de inzet van geweld. Voor vrouwen, jong en oud, in Suriname is het van cruciaal belang dat zij volledige bescherming genieten tegen geweld. En dat vooral in ons hoogste college van Staat elk DNA-lid zich daar terdege van bewust is, zich daar volledig voor inzet en elke wetsproduct daarop toetst. Dit is niet alleen een eis van het DA’91 Vrouwen Forum maar van de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder van alle Surinaamse vrouwen”.