fbpx
DA91: Vrije en Onafhankelijke rechtspraak vereist

Op 30 juni vindt conform de eis van de Krijgsraad de formulering van de strafeis plaats door de Auditeur Militair. DA’91 constateert dat in de aanloop naar deze dag het complete Surinaamse volk op stang gejaagd wordt met scenario’s van een op handen zijnde Staat van Beleg of autocoup. De creatie van een sfeer van angst is zeker niet in het belang van de vrije en onafhankelijke rechtspraak.

DA’91 is overtuigd dat de rechtstaat in stand gehouden moet blijven en ook nu niet onder druk hoort te staan. Het is niet in het belang van de rechtstaat Suriname om het volk angst aan te jagen waar er ons inziens geen enkele grondslag voor is.

Persoonlijke crisis is geen institutionele crisis

De rechtszaak aangaande de 8 decembermoorden heeft als hoofdverdachte, Desiré Bouterse, de huidige president van ons land. Dat Bouterse- nu dat het finale moment van de rechtszaak nadert een persoonlijke crisis zou doormaken- zou aannemelijk zijn, was het niet zo dat zelfs daarover twijfels bestaan, meent DA91. Dit aangezien het dezelfde Bouterse is die in 2000 per brief de waarnemend Procureur Generaal van Suriname het schriftelijk verzoek deed het onderzoek naar de Decembermoorden aan te vangen.

Aan dit onderzoek zou volgens hem zelfs eventuele vervolging moeten worden verbonden. Dit om een einde te maken aan het politiek misbruik maken van deze issue. (Reformatorisch Dagblad, 6 september 2000, p. 6). Het zou dus verwachtbaar moeten zijn dat ook Bouterse uitkijkt naar de finale uitspraak in deze rechtszaak. En als hij, onverklaarbaar genoeg, daar niet gelukkig mee zou zijn, dan kwalificeert zijn ontevredenheid of angst voor het eindresultaat nog steeds niet als een constitutionele crisis, meent de partij.

De wijze en de reden waarom de Krijgsraad heeft besloten over te gaan tot voortzetting van de rechtszaak voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld in onze wetgeving, ook onze hoogste wetgeving, de Grondwet. Hun handelen kwalificeert dus ook niet voor het suggereren, laat staan uitroepen, van een constitutionele crisis, vervolgt DA91 in een bericht.

Nog vreemder zou het volgens de politieke partij zijn als onze minister van Justitie en Politie de voortgang van het proces zou kwalificeren als een voorwaarde voor een constitutionele crisis. minister van Dijk-Silos is zich namelijk zeer bewust van het feit dat de internationale gemeenschap, m.n. de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, telkenmale en ook weer tijdens de recente zittingen in oktober 2015 en eerder dit jaar hebben aangegeven dat Suriname er zorg voor moet dragen dat dit proces, evenals het Moiwana proces, ongestoord voortgang moeten hebben en dat de amnestiewet van 2012 onvoorwaardelijk moet worden teruggenomen.

In het kader hiervan verwijst de VN Commissie naar de Algemene Opmerking no.31 ( 2004) met betrekking tot de aard van de algemene wettelijke verplichting opgelegd aan alle Staten die partij zijn bij het Verdrag, in het bijzonder art. 18, waar de Commissie stelt dat Staten die partij zijn daders van vergrijpen zoals marteling, willekeurige of buitengerechtelijke moord/executies, of gedwongen verdwijning niet mogen ontlasten van hun persoonlijke verantwoordelijkheid. De voortgang van het proces voldoet dus aan de eisen zoals ook gesteld door de internationale gemeenschap en zou de minister juist moeten behagen.

Rust nodig

“Er is dus geen bezoekje aan de president voor nodig om te weten dat er absoluut geen constitutionele crisis is en kan zijn. Scenario’s van een op handen zijnde presidentiële coup, afkondiging van Staat van Beleg e.d. zijn daarom ook niet logisch en disproportioneel. En niet in het belang van een vrije en onafhankelijke rechtspraak. De persoonlijke crisis en angst van de huidige president mag nimmer worden afgewenteld op de totale samenleving. Door de gemeenschap angstig te maken is het niet ondenkbaar dat deze angst ook tot de Krijgsraad doordringt en niemand is gebaat met een uitspraak beïnvloed door angst. De burger Bouterse en de 24 ander verdachten moeten, zoals elke burger van ons land, terecht staan en het oordeel in alle rust aanhoren. Het willen vóórkomen van een oordeel zou alleen als reden kunnen hebben lijfsbehoud.

Maar een oordeel vóórkomen middels het plegen van een autocoup zou de situatie voor Suriname en de verdachten van kwaad tot erger maken. De internationale samenleving zou namelijk gelijk reageren, zoals we gezien hebben bij de autocoup van Fujimori. De VS blokkeerde gelijk alle middelen die zij ten dienste stelden van Peru, en met het IMF en de OAS ontstonden er ook fricties. Kortom het resulteerde in een internationaal isolement. Wanneer het willen voorkomen van een oordeel door de burger Bouterse, nu president, dus de basis zou vormen voor de gedachte van een autocoup dan zou dat zeker niet van intelligentie getuigen. Vooral gezien het feit dat zijn al dan niet schuldig bevonden worden, geen noemenswaardige dramatische gevolgen voor hem als persoon zal hebben, daar hij nu zelf president is en zichzelf gelijk gratie kan verlenen. Moreel-ethisch zou deze president daar zeker geen problemen mee hebben”, aldus DA91.

Het eindoordeel

Dit alles overwegende roept DA’91 alle burgers van Suriname op zich niet te laten opjagen, met allerlei angstaanjagende scenario’s, maar geloof te hebben in de rechtstaat en de Krijgsraad de ruimte te geven om in een atmosfeer van vertrouwen, geloof en respect hun oordeel te vellen in deze al zo lang voortdurende rechtszaak. Angst zaaien is niet in het belang van de rechtstaat en dient slechts het belang van diegenen die willen ontkomen aan het finale oordeel. De verdachten hebben recht op afronding van deze zaak, en nog meer hebben de nabestaanden van diegenen die vermoord zijn op 8 december 1982 recht op rechtspraak. Als burgers van Suriname moeten en verdienen wij dit te laten geschieden in een sfeer van rust, onbevreesdheid en rotsvast vertrouwen in onze rechtstaat.(GFC)

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…