fbpx
DA91: verbetering vereist moed en daadkracht

De Internationale Dag van de Vrouw biedt een bijzonder moment om stil te staan bij de geboekte vooruitgang van vrouwen in de wereld in het algemeen en in Suriname in het bijzonder. Tegelijkertijd beseffen wij allemaal volgens de politieke organisatie DA91 dat de roep voor voortgaande verandering en verbetering extra kracht moet worden bijgezet.

“Door onze gehele geschiedenis heen zijn er daden van moed en volharding van vrouwen te identificeren en ook in het recente verleden hebben vrouwen een vaak cruciale rol gespeeld in het doorbreken van wantoestanden en het verbeteren van de leefomstandigheden van de samenleving.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen en met name doel no. 5 en no. 4: waarin gendergelijkheid, versterking van meisjes en vrouwen en garanties voor inclusief onderwijs centraal staan, zijn van cruciaal belang in het garanderen van vrouwen hun succes in het ervaren van economische en politieke vooruitgang.

De arbeidswereld verandert en geen enkele vrouw mag achterblijven. De werkomgeving is heden ten dage sterk aan verandering onderhevig en dat heeft hele significante implicaties voor vrouwen.

Aan de ene kant is er globalisatie, technologie en de digitale revolutie en al de kansen die deze bieden en aan de andere kant is er de groeiende informaliteit van arbeid, instabiele/niet gegarandeerde middelen van bestaan en inkomen, veranderend handelsbeleid en milieu effecten- allemaal zaken die aangepakt moeten worden in de context van vrouwen hun economische versterking.

De vrouwen in Suriname vandaag

De in 2015 geadopteerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen plaatsen gendergelijkheid en versterking van vrouwen en meisjes centraal in de realisatie in 2030 van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Ook Suriname heeft zich gecommitteerd aan deze agenda.

Ook wij moeten dus succesvol armoede bestrijden, inclusieve en duurzame groei stimuleren, de ongelijkheden binnen onze samenleving wegmaken evenals gendergelijkheid en versterking van meisjes en vrouwen succesvol inhoud geven. En dit alles is in belangrijke mate afhankelijk van de ontgrendeling van het volledig potentieel van de Surinaamse vrouw in de werk wereld.

Het kan niet voldoende worden onderstreept dat falend economisch beleid en onbegrensde corruptie zoals wij dat nu ervaren in ons land vrouwen en hun kinderen het hardst treft.

Goed, stabiel en verantwoord politiek leiderschap en bestuur zijn van heel groot belang voor de vrouwen in onze samenleving. Daarnaast zijn belangrijke maatregelen nodig om te garanderen dat vrouwen hun economische versterking echt vorm krijgt in de veranderende wereld.

Heel belangrijk is het overbruggen van de kloof in beloning. De meest recente cijfers in het Gender Gap rapport 2016 bevestigen dat in ons land het inkomen heel ongelijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen en dit terwijl minstens evenveel mannen als vrouwen werken.

Suriname staat op plaats 100 van de 144 landen wanneer het aankomt op economische participatie en geboden kansen aan vrouwen. Vanaf 2007 zijn we 27 plaatsen achteruitgegaan. Er moet een drastische verandering plaatsvinden in onze aanpak.

Belangrijk is ook dat wij erkennen het onbetaald werk dat vele vrouwen verrichten in de huishouding en zorgsector. Voor daadwerkelijke gendergelijkheid en economische groei is vereist dat wij ook een positieve verandering brengen in het gebrek aan gendergelijke vertegenwoordiging in leiderschap zowel in de politiek als in de ondernemerssector.

DA’91 is groot voorstander van gendergevoelig economisch beleid voor banencreatie, armoede bestrijding en duurzame inclusieve groei.

Het Suriname van de toekomst

Het Wereld Economisch Forum heeft voorspeld dat als wij op dezelfde voet doorgaan, we pas in 2186 zullen mogen spreken van gendergelijkheid. Dit is onacceptabel! Om Suriname te maken tot het land waar gendergelijkheid ook op de werkvloer compleet van toepassing is, behoeft de tot nu toe gevolgde strategie een dringende verandering. Er moet meer pressie, commitment, moed en daadkracht getoond worden.

Aan ons allen, vrouwen en mannen, is het de opdracht om baanbrekende actie te ondernemen die daadwerkelijk resulteert in grote verbeteringen voor vrouwen op vooral het economische en politiek vlak, en zo ook voor onze Surinaamse gemeenschap.

Door doelgerichte samenwerking gestuurd vanuit inspirerend leiderschap, kunnen wij, DA91 en u, samen vrouwen vooruit helpen en zo de grenzeloze potentie voor economische groei van onze totale samenleving en land eindelijk alle ruimte bieden”, aldus DA91.(GFC)

Meer nieuws

Vuilophalers in actie

GFC NIEUWS- Vuilophalers die werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn in actie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…