DA’91: Udo Karg geen lid van de partij

De ondernemer Udo Karg, die ook voorzitter is van het Visserscollectief, is geen lid van de politieke organisatie DA’91.

Dit zegt de partij als reactie op een bericht waarin enkele NDP’ers aanhaalden Karg hypocriet te vinden, vanwege zijn kritiek op de aanwezigheid van buitenlandse trawlers voor onze kust. Critici storen zich eraan dat terwijl Karg kritiek levert hijzelf een aantal visvergunningen heeft aangevraagd en ook heeft kregen.

Op Facebook circuleren al dagen kopieën van visvergunningen die zijn verstrekt aan Karg.

DA’91: “wanneer een ondernemer een vergunning aanvraagt voor welk doeleind dan ook, ligt de verantwoordelijkheid bij de regarderende autoriteit om de aanvraag te beoordelen op rechtmatigheid, doelmatigheid en te toetsen aan de wettelijke voorschriften. De verlening van de toestemming, is dus de verantwoordelijkheid van de regering.

Wanneer er dus met een dergelijke activiteit schade aan de samenleving wordt berokkent, is het de regering die daar verantwoordelijk voor is, want zij heeft er toestemming voor gegeven.

Bovendien is geen enkele politieke partij verantwoordelijk voor het gedrag in de persoonlijke en zakelijke sfeer van haar partijleden, tenzij zij die willens en wetens hebben voorgedragen en geplaatst in publieke functies.

Wanneer zij tijdens de bekleding van deze functies de belangen van de samenleving en het instituut schaden, zoals wij nu dagelijks ervaren met de huidige regering, is de politieke partij die achter ze staat volledig verantwoordelijk”, aldus DA’91.

Overige berichten