fbpx

DA’91 structuren gaan voor regeerverantwoordelijkheid

Tijdens de statutair voorgeschreven jaarvergadering die plaatsvond op 23 maart in het DA’91 centrum hebben de vertegenwoordigers van de structuren van de partij de partijleiding de opdracht gegeven te gaan voor regeerverantwoordelijkheid.

Voor een daadwerkelijke verbetering in het dagelijks leven van de burgers en voor een positief toekomstperspectief is verstrekkende invloed van DA’91 op het regeerbeleid een noodzaak.

De jaarvergadering is het moment waarop er verantwoording wordt afgelegd door het hoofdbestuur over het gevoerde beleid. De voorzitter van de Partijraad, Sunil Oemrawsingh, presenteerde ook het beleidsprogramma voor 2019-2020. Voorts werd het financieel verslag gepresenteerd en ter inzage gelegd voor de structuren.

De vergadering werd afgesloten met een politieke boodschap voorzitter Angelic del Castilho. Zij gaf aan dat het nu tijd is om over te gaan tot het afsluiten van dit hoofdstuk van ellende dat over de Surinaamse samenleving is uitgestort door het gevoerde wanbeleid van de huidige regering. De opdracht is aan alle structuren om alle burgers erbij te halen en actief kandidaten te presenteren aan de partij. Mensen die bereid zijn actief inhoud te geven aan de Nieuwe Republiek.

BEKIJK OOK
BEP: Chinese landgenoten staan bekend als hardwerkende burgers

De partij heeft middels een oproep voor politieke vrijwilligers reeds vele aanmeldingen ontvangen van vooral jonge Surinamers die actief zullen participeren.

Hoewel er vanuit verschillende partijen signalen worden ontvangen voor samenwerking en/of ondersteuning is het zaak dat er nog harder gewerkt wordt om de structuren te blijven versterken en uitbreiden.

“Voor ons als partij blijft het uitgangspunt voor elke mogelijke samenwerking vóór of na de verkiezingen dat dit programmatisch en op basis van onze liberale beginselen moet zijn. Wij zullen deze ook projecteren in onze nieuwe politieke agenda. Wij gaan voor De Nieuwe Republiek omdat de oude republiek heeft afgedaan. Het is te besmet met verraad, moord en immoraliteit.

Wij gaan voor het afdoen met het oude en ruimte creëren voor het nieuwe gebaseerd op de diepe en sterke waarden van onze Surinaamse gemeenschap die het fundament van onze nieuwe republiek zullen vormen. Zoals ik eerder al zei: De sleutel tot succes zit in ons. Laten wij actief de omstandigheden creëren voor een Suriname waar wij allemaal gelukkig zijn.”