fbpx

DA’91: strijd voortzetten voor een vrij Suriname

Op 25 november 2018 herdenken wij onze 43ste Onafhankelijkheidsdag. Onze principes van vrijheid, gelijkheid en democratie, evenals de eerbiediging en waarborging van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens zoals wij die op 25 november 1975 als volk hebben aangenomen, moeten wij in stand houden. Hoezeer zij steeds op de proef worden gesteld. Dit is essentieel voor het slagen van ons als natie.
Wij zijn de erfgenamen van de Republiek Suriname, benadrukt DA’91 in een bgericht.

Onze jongeren vandaag behoren tot de eerst groep van geboren Surinamers. Zij verdienen een Suriname dat hen alle ruimte biedt om hier in het volste vertrouwen een toekomst op te bouwen, meent de partij.

“Wij hebben deze grote verantwoordelijkheden op ons genomen die ons verplichten om naar de toekomst te kijken, voor de toekomst te plannen en elke dag weer te werken in de volle overtuiging dat Suriname beter kan, beter verdient en beter moet.
Onze richtlijn is ons volkslied, ons strijdlied”, stelt ze verder.

“De opdracht, fu seti kondre bun, moet ons als burgers van ons groot land verenigen. Democratie tot volle wasdom te brengen met als resultaat een levendige en vredige natie is de opdracht en binnen ons aller bereik. Vrijheid moet in onze gedachten leven, geloof uit onze woorden blijken, trots onze harten vullen terwijl herinneringen aan de strijd van onze voorouders onze geest versterken. Wanneer wij dit gestand doen begint de bouw aan onze Nieuwe Republiek.

In de nabije toekomst staan wij als volk wederom voor de keuze onze politieke leiders te kiezen. Mensen die wij ons vertrouwen zullen schenken om ons naar een betere toekomst te leiden. Een toekomst die vorm moet krijgen met als basis dat alle segmenten van onze samenleving een rechtvaardig aandeel van’ slands rijkdom en bescherming genieten.

BEKIJK OOK
Drugsverdachte aangehouden door Stootgroep Oost

Als trotse natie kunnen wij ons de sleutel tot groei en ontwikkeling niet laten ontnemen door kwaadaardige misleiding met aalmoezen en voedselpakketten. Wij kunnen ons niet laten omkopen met loze beloften op een baan die ons voor goed manoeuvreert in een positie van afhankelijkheid. De zgn. “nieuwe normaal “ om personen met een strafblad en een dubieus verleden te belasten met de leiding van ons land moet radicaal gestopt worden. Dergelijke mensen kunnen en mogen niet in de hoogste beleidscentra besluiten nemen voor ons, het volk. Srefidensi is ons ideaal.

Wij als samenleving moeten aan de zittende en toekomstige regering de legitieme eis stellen dat zij de verwachtingen die wij als volk hebben waar moeten maken. Op weg naar onze 50ste onafhankelijkheidsviering moeten wij een bestuurlijk klimaat creëren dat moet resulteren in gunstigere omstandigheden voor onze totale samenleving.

De belangrijkste voorwaarde voor deze nieuwe politieke toekomst van Suriname is de harde eis van alle burgers dat falende politici plaatsmaken voor dynamische, kundige en eerlijke politieke leiders.

De erfenis van onze onafhankelijkheid is een eeuwig brandend vuur dat de passie van progressieve krachten van ons land zal blijven inspireren en zal ontbranden in elk Surinaams hart, om met hernieuwde kracht de strijd voort te zetten voor economische rechtvaardigheid en de realisatie van een daadwerkelijk vrije en gelukkige samenleving”, aldus DA’91.(GFC)