fbpx

DA’91 roept regering op geweld vanuit regeringstroepen in Nicaragua te verwerpen

DA’91 veroordeelt het toenemend geweld in Nicaragua en de daarmee gepaard gaande moorden op burgers. Het aantal doden is exorbitant. Volgens een recent uitgebracht rapport van de OAS-mensenrechten commissie (IACHR) 264 doden in 86 dagen van crisis. De situatie is van dien aard dat zowel regionale organisaties evenals de VN zich dagelijks uitspreken en oproepen om een stop aan het geweld te brengen door politieke dialoog.

De regering van Nicaragua hoort tot de groep van regeringen, waaronder die van Venezuela, waar Regering Bouterse bijzondere banden mee onderhoudt. In augustus 2017 gaf de toenmalige minister van Handel en Industrie zelfs aan dat Nicaragua model zou kunnen staan voor Suriname.

DA’91 veroordeelt de vrijheidsberoving van o.a. mensenrechtenactivisten en de moorden op de protesterende burgers. Alleen waarheid, rechtvaardigheid en duurzame beëindiging van repressief bestuur kunnen Nicaragua redden. Voor rechtvaardigheid om te zegevieren is het noodzakelijk dat de personen die achter het geweld zitten, ongeacht hun positie en functie, worden geïdentificeerd.

DA’91 hanteert geen dubbele standaard in het afwijzen van repressief beleid en doet een beroep op de regeringen,in het bijzonder onze regering dat ook niet te doen. Het hanteren van leugens en misleiding om datgene dat vernietigend is goed te praten wordt alleen gehanteerd door hen die hetzelfde karakter hebben als de daders.

BEKIJK OOK
Clifton Jongaman wordt ook gezocht in zaak Joël 'Bordo' Martinus

De enige weg vooruit voor Nicaragua is eentje die gebaseerd is op vrije, geheime en eerlijke verkiezingen. De beschuldigingen naar de burgers van couppoging door bewindsvoerders in het land, zijn ongegrond gebleken, en de moorden zijn veelal het werk van militias en andere gewapende groepen gerelateerd en loyaal aan de regering van Nicaragua.

Hoewel de eruptie in Nicaragua een spontane explosie is op het handelen van de regering, blijven de regeerders de oppositie beschuldigen van het bewust creëren van een crisis. Dit terwijl de oppositie grotendeels, ten gevolge van handelingen van deze regering, is ontmanteld.

In het Mensenrechtenrapport worden als de belangrijkste mensenrechtenschenders aangewezen Daniel Ortega en Rosario Murillo. Dit is een ontmaskering van het regime in Nicaragua.

DA’91 staat met de bevolking van Nicaragua en veroordeelt de repressie, de mensenrechtenschendingen. “Wij roepen de regering op om in het belang van de gemeenschap van Nicaragua en in het belang van onze regio actief mee te werken aan het herstel van de rust, vrede, rechtstaat en democratie in Nicaragua, waarbij recht en gerechtigheid moet zegevieren”.(GFC)