fbpx

DA’91: ons leger vervallen tot ‘Privé Security Bedrijf’

Met grote ontzetting heeft DA’91 de politieke arrogantie en bestuurlijke ondeskundigheid aangehoord van de minister van Defensie, Ronnie Benschop.

Hij presteerde het ten overstaan van de samenleving te vergoelijken de overtreding van de grondwettelijke taken van het Nationaal leger door aan te geven dat hij naast het toenmalig DNA-lid Misikaba ook de oppositionele DNA-leden en een reeks ngo’s, etc “helpt” door manschappen van ons leger in te zetten als hun persoonlijke bewakers.

DA’91 had reeds enige tijd geleden informatie bekomen vanuit het leger die hun beklag deden over de onterechte inzet die zelfs neigt naar ongehoorde exploitatie van onze manschappen.

Met de opsomming en het misleidend begrip “helpen” heeft de minister deze aanwijzingen onomstotelijk bevestigd, maar is hij ook gevlucht uit de DNA om geen antwoord te geven waarom het NL, haar kerntaak, het verdedigen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie, verzaakt en aan persoonlijke beveiliging doet.

Met het aanhalen dat ook Ronny Brunswijk beveiligd wordt en dat het volk dus niet moet vragen waarom het toenmalig DNA-lid Misikaba misbruikt maakt van het leger, probeert de minister het onwettig handelen goed te praten en de parlementaire oppositie het zwijgen op te leggen, evenals medeplichtigheid van deze DNA leden te bewijzen. Echter , “two wrongs don’t make one right”.

Het is duidelijk dat deze minister het karakter en inzicht voor de bestuurlijke functie hem toebedeeld mist. De opmerking van de DNA -oorzitter, Jennifer Simons, dat alle DNA-leden beveilging moeten krijgen, en wel op staatskosten, en niet enkelingen, bevestigd de desavouering van het standpunt/excuus van de minister door zijn eigen partijgenoot. Een voorstel dat overigens totaal afgewezen wordt door ons.

BEKIJK OOK
Nickerie doet mee aan toerismeweek TCT

DA’91 roept de totale regering en de DNA op te eisen dat ons leger conform de Grondwettelijke en wettelijke voorschriften wordt ingezet. “Voorts roepen wij de DNA op van de minister te eisen dat hij de lijst presenteert van personen, bedrijven en alle andere organisaties die hij voorzien heeft van manschappen voor beveiliging. Van belang is dat de minister ook de inkomsten uit deze exploitatie van ons Nationaal Leger presenteert en op welke wijze deze gelden besteed worden”.

DA’91 tekent aan dat het ernstig is dat terwijl onze grensbewaking ernstige verbetering behoeft, de minister van defensie ervoor kiest om de beschikbare manschappen in te zetten op een wijze die niet voldoet aan de taakstelling van het ministerie van defensie en bovenal niet bijdraagt aan de veiligheid van de totale Surinaamse samenleving en de bescherming van onze territoriale integriteit.

“Wij ontkomen niet aan de indruk dat het niet inzetten van het leger voor haar primaire taken, in het voordeel is van de drugstoevoer over de grenzen van ons land welke steeds toeneemt alzo de illegalen die ons land binnenkomen met alle gevolgen van dien”, aldus DA’91.