DA’91 en SPA: president moet portefeuille minister van der San onmiddellijk invorderen

DA’91 en SPA hebben met stijgende verbazing en ontzetting de presentaties van de huidige minister van Justitie en Politie gedurende de afgelopen dagen gevolgd.

“Mocht het zo zijn dat de president in het wangedrag van de minister in DNA en op de persconferentie, heden 5 juni 2017, niet voldoende aanleiding zou kunnen vinden om het onmiddellijk ontslag van de minister te eisen, dan menen wij dat daar toch voldoende gronden voor zijn.

Het gevaar dat deze persoon als minister van Justitie en Politie vormt voor de veiligheid van de burgers en ons land als geheel, kwalificeert in ruime mate om onmiddellijk de portefeuille van minister van Justitie en Politie terug te vorderen.

Wanneer de minister vandaag te kennen geeft dat hij zich niet zal onderwerpen aan meer dan strikt vereist in de wet en reglementen van de DNA, doch niet aan gebruiken, gewoonten en de ongeschreven regels van algemeen norm en beschaving dan is dit een ernstige en onacceptabele tekortkoming voor iemand die een dergelijk hoog instituut van staat vertolkt.

Wanneer de minister ongeremd leden van het parlement betiteld als vijanden.

Wanneer de minister niet schroomt om verregaande aantijgingen en uitspraken te doen aangaande de confidentialiteit van het Bureau Nationale Veiligheid, evenals het suggereren dat deze persoon en een lid van DNA met spionage en sabotage bezig zijn en koehandel plegen met de belangen van onze samenleving.

Wanneer deze minister van JusPol niet schroomt om de Procureur Generaal van de Republiek Suriname te schofferen.

En aldus het beeld te scheppen dat hij lak heeft aan alle opvattingen van instituten die tezamen verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de veiligheid van onze samenleving.

Voeg daaraan toe dat de minister op een persconferentie betaald door de belastingbetaler, ook nog persoonlijke familiekwesties meent te moeten bespreken, dan kunnen wij als verantwoordelijke politieke organisatie maar tot een conclusie komen.

Dhr. E van der San diskwalificeert zichzelf volledig voor de functie van minister ter van Justitie en Politie.

DA’91 en SPA eisen dan ook dat de president onmiddellijk de portefeuille vordert van genoemde minister.

Voorts doen wij een dringend beroep op de president om als onderdeel van de selectieprocedure van de volgende minister van justitie en politie een psychologisch onderzoek verplicht te stellen. Ook van deze minister vragen velen zich na de gehouden persconferentie terecht af als hij geestelijk onevenwichtig is.

Zijn ontslag zou hem, maar bovenal onze Surinaamse samenleving, moeten behoeden voor het argeloos storten in een avontuur waarvan de veiligheids-, justitiële en politionele gevolgen niet te overzien zijn, menen DA’91 en SPA.(GFC)

Overige berichten