fbpx

DA’91: eenieder heeft recht op een gezonde toekomst

14 november wordt er wereldwijd stilgestaan bij diabetes en hoe het leven van jong en oud, man en vrouw wereldwijd hierdoor wordt beïnvloed.

Diabetes heeft zelf invloed op het nog ongeboren kind. Het thema dit jaar richt zich daarom vooral op de vrouwen: “Vrouwen en diabetes—ons recht op een gezonde toekomst!”

Vrouwen die een verhoogd risico hebben op, of reeds leven met diabetes ( suikerziekte) moeten toegang hebben tot betaalbare en kwalitatieve goede zorg en medicamenten, educatie hoe zelf met de aandoening om te gaan en informatie beschikbaar hebben hoe toch een optimaal leven te leiden en zich te versterken om te voorkomen dat zij type 2 diabetes krijgen.

In de wereld zijn er nu 199 miljoen vrouwen die leven met diabetes en de verwachting is dat in 2040 dit 313 miljoen zullen zijn. Haast de helft van deze vrouwen zijn in de reproductieve leeftijd.

Vrouwen met type 1 diabetes hebben een verhoogd risico op een miskraam of het bevallen van een baby met geboorteafwijkingen. Terwijl vrouwen met type 2 diabetes tien keer zoveel kans hebben om hartkwalen te krijgen dan vrouwen zonder diabetes.

Suriname
Ook in Suriname is de situatie van de zwangere vrouw en moedersterfte niet rooskleurig. Suriname is niet in staat gebleken om te voldoen aan Millennium Development Goal no. 5 die streeft naar het verbeteren van gezondheid van de moeder.

BEKIJK OOK
VSB-advies voor protestdemonstratie: Normale voortgang bedrijfsoperaties, doch alertheid geboden

Het sterftecijfer van de Surinaamse moeders is één van de hoogste in onze regio. Behalve diabetes en hoge bloeddruk is ook armoede een belangrijke oorzaak van sterfte van moeders in ons land.

Vele gevallen van moedersterfte zouden voorkomen hebben kunnen worden. De voortschrijdende en verdiepende armoede zal dus alleen maar tot verergering van deze situatie leiden. Diabetes behoort tot de groep van 10 leidende doodsoorzaken die verantwoordelijk zijn voor 60% van alle sterfgevallen in ons land.

Kwaliteitsgezondheidszorg noodzaak

DA’91 streeft een gezonde samenleving na. Om levensbedreigende of chronische ziekten te voorkomen en/of vroegtijdig op te sporen is preventie en onderzoeking van het hoogste belang. Evenals het bevorderen van een gezonde leefstijl.

En hoewel het onder de huidige economische omstandigheden van ons land, met het onbetaalbaar of niet voorradig zijn van medicamenten en buiten bereik zijn van die voeding die gezond is, steeds moeilijker wordt voor de gemiddelde burger om te overleven, is het de plicht en verantwoordelijkheid van de regering dat elke burger in staat gesteld wordt om het recht op gezondheid volledig te genieten.
Kwaliteitsgezondheidszorg binnen het bereik van elke burger is cruciaal in de visie van DA’91.(GFC)