DA’91: een fatsoenlijke baan voor ons allemaal

Onze Grondwet is helder over het recht op arbeid. In hoofdstuk VI artikel 24-26 wordt duidelijk aangegeven wat o.a. de verplichtingen van de Staat zijn.

Jammer genoeg moeten wij constateren dat de huidige regering daar helemaal niet aan voldoet. En dit terwijl zoals vermeld in artikel 25: “ Arbeid is het belangrijkste middel voor de ontplooiing van de mens en een belangrijke bron van welvaart, zegt DA’91 in een verklaring ter gelegenheid van Dag van de Arbeid vandaag.

DA’91 wil hier radicale verandering in brengen. Want ook in de toekomst zal de richting en mate van ontwikkeling die ons land zal kennen mede bepaald worden door de de factor arbeid. Hardwerkende, intelligente en toegewijde werknemers zullen ons land helpen voortstuwen op de weg van ontwikkeling naar de Nieuwe en welvarende Republiek Suriname.

Het uitzetten van deze nieuwe weg vraagt inzet en actie van alle betrokken groepen maar vooral van regering evenals werkgevers en werknemers organisaties. Zij spelen een sleutelrol in het mede-uitzetten van beleid dat centraal heeft de Surinaamse mens en voordelig is voor onze economie en voor alle burgers. Het belang van sociale dialoog, waarbij iedereen zich aan afspraken houdt, is daarbij van onschatbare waarde.

In de vormgeving van DA’91 haar beleid ten aanzien van de factor arbeid vormen ontwikkeling van vaardigheden, sociale bescherming, sociale dialoog, gelijke kansen, beroepsveiligheid en gezondheid belangrijke beleidsonderdelen. Zij worden zodanig ingevuld dat de toekomst van onze arbeidsmarkt duurzaam is en duurzame economische groei zal opleveren evenals fatsoenlijk werk voor ons allemaal.

Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat wij de gelijke participatie van onder andere vrouwen op onze arbeidsmarkt garanderen. Hierbij is het van belang dat onze vrouwen evenveel verdienen als de mannen voor dezelfde baan. Vele Surinaamse vrouwen bewegen zich in de informele economie en leven in armoede. Dit moet veranderen.

Vele jongeren kunnen heden ten dage geen baan vinden of zo niet geen gepaste en fatsoenlijk betaalde baan. Ons programma voor het stimuleren van het Jong Ondernemerschap (JOP) behoort tot de top prioriteiten in ons economisch programma.

De diversificatie van onze economie moet van woorden nu eindelijk in daden worden omgezet. En met de zich steeds verder ontwikkelende technologie in de wereld, die ook ter beschikking komt van Suriname zullen wij in staat zijn om onze productiviteit in de verschillende sectoren op een hoger peil te brengen.

De inzet van nieuwe technologie biedt vele nieuwe mogelijkheden voor de arbeidsmarkt en stelt ook nieuwe eisen qua vaardigheden. Daarom stelt DA’91 grote prioriteit de continue verdere ontwikkeling en scholing van de werknemers en werkgevers.

DA’91s Groene Strategie vormt ook binnen dit beleid de basis. Het vergroenen van onze economie zal ook resulteren in vele nieuwe banen. Wij denken hierbij o.a. aan het creeren van een duurzame toerisme sector. Hierbij geven wij speciale aandacht aan een soepele en vlotte overgang van huidige banen naar nieuwe banen voor zowel werknemers, ondernemers en hun vaardigheden.

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om de werkloosheid van onze burgers tot het verleden te doen behoren en de huidige werkomstandigheden voelbaar te verbeteren. Dit zal resulteren in meer export, betere en waardevaste lonen en zo herstel van onze economie.

Wij hebben ons als land gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Doel no. 8 verwacht van ons dat er in 2030 een fatsoenlijke baan is voor elke burger. Het kan met sterke sociale dialoog, een stevige economische en bovenal arbeidsinfrastructuur en een integere regering. Een regering die de werknemer, werkgever en diens rechten respecteert en in balans brengt, besluit Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91.

Overige berichten