DA’91: diepgaand onderzoek bij SPSB vereist

De indringende aanwijzingen als zouden er zich ernstige corruptieve praktijken voordoen bij de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB), vereisen dat er een breed en diepgaand onderzoek wordt ingesteld, vindt de politieke organisatie DA’91.

De vermeende corruptieve praktijken zijn in de openbaarheid gebracht door klokkenluiders. Behalve dat de gemeenschap het recht heeft om te weten wat er met middelen van de staat gebeurd, doen deze geluiden vanuit deze financiële instelling andermaal het steeds toenemend ernstig wantrouwen in de financiële instellingen van ons land nationaal en internationaal toenemen, haalt DA’91 aan.

“Goed bestuur vereist dat de directeur van de SPSB per onmiddellijk op non-actief gesteld wordt. Dit is noodzakelijk zodat er objectief onderzoek zonder enige wijze van hinder gepleegd kan worden. Dit wordt onderstreept door het feit dat de directeur zijn eerste reactie al eentje is van intimidatie en bedreiging richting de mogelijke klokkenluiders”.

DA’91 constateert wederom op dat ook deze politieke benoeming van de NDP -regering ons land niet alleen in een kwaad daglicht plaatst maar ook voor miljoenen benadeeld. Niet alleen deze mogelijk frauduleuze handelingen doen ons de wenkbrauwen ernstig fronsen, doch ook de rol die deze bank reeds enige tijd wordt toebedeeld door de huidige regering in het beheer van staatsmiddelen ( in strijd met de Grondwet) evenals de partijpolitieke acties die deze bank onderneemt en ondersteunt.

Het is onbegrijpelijk dat basisprotocollen voor het aangaan van leningen, Grondwet en wettelijke voorschriften evenals alle vormen van bestuurlijke moraal en ethiek, worden vertrapt, hetgeen de grondslag is van het corruptief handelen en erger nog, misschien zelfs witwaspraktijken.

De vrijgekomen informatie toont aan dat zowel de aanvragers (klanten van de bank) als de aanbieders elkaars belangen dienen met deze handelingen, ze profiteren van elkaar.

DA’91 vindt dat het diepgaand onderzoek zo breed mogelijk moet worden uitgevoerd en zich ook moet richten op eventuele belasting ontwijkende en ontduikende activiteiten.

Indien het onderzoek uitwijst dat er sprake is van illegale financiële dienstverlening dat dient de staat het financieel voordeel van de schuldigen per onmiddellijk terug te vorderen en gepaste strafmaatregelen van toepassing te doen zijn op de verantwoordelijken.

Bovenal is het van belang dat er dusdanige regels van transparantie geïmplementeerd worden dat herhaling van dergelijke handelingen voor de toekomst uitgesloten is.

Overige berichten