DA’91: bestuurlijk onvermogen president Bouterse

“Temidden van het schandaal rondom corruptieve handelingen op de SPSB wordt onze samenleving verrast met de wisseling van niet 1 doch maar liefst 4 ministers door de president”, concludeert DA’91.

“In 9 jaar tijd zijn de opeenvolgende regeringen Bouterse erin geslaagd om maar liefst 69 ministers te plaatsen op de betaalrol van onze samenleving. Telkenmale bij de wisseling van de ministers wordt er ontzettend veel poeha gemaakt door de president waarbij het idee gewekt moet worden dat op basis van scherpe selectie criteria de mensen geselecteerd zijn om specifieke aspecten van het beleid in uitvoer te brengen. Echter blijkt telkens weer dat de president zich vergist, of is het dat de geselecteerde kandidaat ministers niet willen meewerken aan corruptie die welig tiert in de kabinetten Bouterse”, voert de partij verder aan.

DA’91 vindt dat het tijd is dat de president zelf aan een nader onderzoek wordt onderworpen, dat het karakter en de competentie van de president onder de loupe genomen wordt. DA’91 roept daarom de samenleving op om bij de komende algemene en geheime verkiezing deze president te ontslaan. “Deze president schoffeert overigens elke keer weer de totale samenleving door nimmer een duidelijke en steekhoudende verklaring af te leggen aan de gemeenschap ten aanzien van de reden tot ontslag van deze bewindslieden”.

DA’91: ontwikkeling komt alleen op gang langs consistente beleidslijnen en bestuursvoering. Met de steeds wisselende beleidsinzichten en daarmee gepaard gaande bewindvoerders, is ontwikkeling onmogelijk.

Ontwikkelingsgericht werken vereist ook dat een regering bestuurlijke eenheid vertoont. Echter deze wijze en mate waarin selectie en wisseling van ministers plaatsvindt, laat geen enkele ruimte voor een eenheid in beleidsuitvoering,en andermaal dus niet voor ontwikkeling van onze samenleving.

Echter is de prijs nog hoger dan dat. Op geraffineerde wijze wordt namelijk telkenmale gekozen om de ministers, ongeacht als het nu vanwege corruptie of wanprestatie is, eervol te ontslaan met behoud van alle voorzieningen. Voor de burger betekent het dat wij voor de rest van het leven van deze gewezen bewindslieden hen zullen moeten verzorgen. Dit is onacceptabel. DA’91 zal hier dan ook gelijk een eind aan brengen bij haar intrede in DNA”, aldus de partij.

Overige berichten