DA’91: 25 februari, weg ermee

GFC NIEUWSREDACTIE- DA’91 is groot voorstander van de afschaffing van 25 februari als nationale vrije dag.
Het standpunt van DA’91 is heel goed verwoord in de brief afkomstig van de Stichting 8 December 1982 naar de autoriteiten van eerder deze maand:
“….. Het afschaffen van de staatswaardering voor de militaire staatsgreep van 25 februari 1980, markeert een noodzakelijk herstel van constitutionele waarden en normen. Het is een noodzakelijke versterking van de nationale en menselijke waardigheid. Het maakt een eind aan de jarenlange officiële minachting voor de slachtoffers van de militaire staatsgreep en dictatuur, en hun nabestaanden.
Voorts houden wij u voor dat de naamgeving van de dag in schril contrast staat tot de daadwerkelijke betekenis van deze dag voor de geschiedenis en ontwikkeling van ons land.
• Een democratisch gekozen regering werd met bruut geweld terzijde gezet.
• Verraad, om zeep helpen van de democratie en bestuur gebaseerd op intimidatie, moord en doodslag moet ten alle tijde hard en scherp veroordeeld en verworpen worden.
• Voorts horen nationale vrije dagen momenten van uitzonderlijke positieve gebeurtenissen te zijn; een nationale vrije dag hoort een moment te zijn voor onze samenleving waarbij wij ons positief bezinnen of verheugen op een gebeurtenis uit het verleden of een belofte voor de toekomst.
Geconcludeerd kan worden dat de dag en taferelen rond de dag van 25 februari 1980 absoluut niet voldoen aan het door ons te hanteren criterium voor nationale vrije dagen, erger nog het is een dag die een periode inluidde, die op geen enkele wijze onze ontwikkeling als onafhankelijke natie ten goede is gekomen. Niet op het vlak van de democratie, noch economisch of sociaal.
Het is symbool voor een periode van straffeloosheid, mensenrechtenschendingen en actieve vernietiging van de moraal, ethiek en de rechtsstaat Suriname. Dit is geen voorbeeld dat wij willen verheerlijken en overdragen aan onze komende generaties. Dit is geen dag waarvoor wij economische offers moeten blijven brengen door het als een vrije dag te categoriseren.
In het licht van een boodschap van verschoning van het imago van ons land, van duurzame versterking van democratie en rechtsstaat en het vestigen van een positieve, opbouwende moraal en ethiek is het van belang deze dag in onze geschiedenis te plaatsen voor wat het is en terstond af te schaffen als nationale vrije dag…”
Ook in de videoboodschap van Paul Middelijn is een onderbouwing waar wij grotendeels ons in terug kunnen vinden, zegt voorzitter Angelic del Castilho.
“Voor ons, DA’91, eindigt het niet met de verwijdering van 25 februari als nationale vrije dag, nog belangrijker is deze dag ook te verwijderen uit de preambule van onze Grondwet.”
“Je kunt onmogelijk een toekomst van democratie, recht en rechtvaardigheid, baseren op een ondemoratische handeling die aan de basis heeft gelegen van verval en vernietiging van de totale samenleving,” aldus del Castilho.