fbpx

DA ’91: Geen vluchtelingenbeleid veiligheidsdreiging voor eigen burgers

GFC NIEUWS- In eerdere publicaties heeft DA’91 steeds gewezen op de nadelige gevolgen van de crisis in Venezuela voor Suriname.

De consequenties daarvan zijn onder andere een groeiende vluchtelingenstroom die ook ons land niet bespaard blijft. Het Rode Kruis vestigde recent de aandacht op de toenemende stroom van vluchtelingen naar hun deur.

“De huidige Surinaamse regering is medeverantwoordelijk voor het deel van deze vluchtelingen afkomstig uit Venezuela. De ondersteuning van het regime Maduro heeft namelijk geresulteerd in een steeds groter wordende stroom vluchtelingen, meer dan 4 miljoen wereldwijd, volgens de meest recente data. En de regering Bouterse blijft dit regime tegen beter weten in ondersteunen op alle regionale en internationale podia”, haalt DA’91 aan.

“Als liberale partij keurt DA’91 de volharding van de regering Bouterse om de socialistische regering van Venezuela te blijven ondersteunen, ernstig af. Venezuela is een land waar de mensenrechten geschonden worden en een humanitaire crisis is ontstaan en het land zo goed als failliet is.”

Haïtiaanse en Cubaanse vluchtelingen

Tussen januari en juli van dit jaar arriveerden meer dan 8.600 Haïtianen in Guyana, waarvan slechts 13 legaal zijn gebleven in Guyana. De rest zou onder meer richting Suriname zijn getrokken, grotendeels langs illegale weg (de backtrack route). “Er zijn sterke vermoedens dat de huidige regering een deel van deze vluchtelingen het Surinamerschap aanbiedt in ruil voor hun stem in mei 2020”, concludeert DA’91.

“Er zijn ook steeds meer Cubaanse vluchtelingen in ons land. Burgers zien steeds meer locaties veranderen in Cubaanse enclaves. Wij kunnen ons nog herinneren hoe de president reageerde op de asiel aanvraag van enkelen van deze ongelukkigen, door te stellen dat hij er niet over nadacht asiel te verlenen aangezien Cuba een bevriende natie is.”

BEKIJK OOK
Minister Emanuël installeert BO’s te Nieuw Jacob Kondre

“Deze opmerking van de president is kenmerkend voor de ondeskundigheid en meer nog de onverantwoordelijkheid die tekenend is voor het buitenlands en humanitair beleid van deze regering. Wij constateren dat het buitenlands beleid onder regering Bouterse in het algemeen een zwakke en amateuristische aanpak geniet.”

“Wij hoeven alleen maar te denken aan de diplomatieke blunders in onder andere het herroepen van de erkenning van Kosovo evenals de tamtam rondom de invulling van de relatie met Equatoriaal Guinee waar uiteindelijk niets van is terecht gekomen.”

Geen vluchtelingenbeleidsplan en procedures

Tot op dit moment heeft Suriname geen eigen vluchtelingen beleidsplan. Het is dus niet Suriname die besluit wie de vluchtelingenstatus verkrijgt. Dat gebeurt nog steeds in Washington DC. Een grove nalatigheid die ook deze regering niet heeft gecorrigeerd, meent DA’91.

Hiermee wordt Suriname volgens de partij het recht onthouden om zelf te beslissen wie wel of niet binnen haar grenzen kan blijven.

Bovendien is de afwezigheid van helder, duidelijk en deskundig vluchtelingen beleidsplan en procedures ook een ernstig gevaar voor onder andere onze volksgezondheid.

Mensenhandel en uitbuiting op de arbeidsmarkt zijn additionele verwerpelijke handelingen die de vrije ruimte geboden wordt door afwezigheid van dit beleid.

“Wat Suriname nodig heeft is dat wij zo snel mogelijk onder meer het protocol van 1967, behorende bij de Convention relating to the Status of Refugees (1951), ratificeren zodat wij als land zelf besluiten nemen wie blijft en wie niet.

Dit als onderdeel van een geïntegreerd plan voor het afhandelen van vluchtelingen. Hiermee beschermen wij vooral onze eigen samenleving tegen gezondheidsrisico’s, arbeidscompetitie en de verdere versterking van criminele (mensenhandel) netwerken,” aldus DA’91.