fbpx

CVPS vraagt minister Walden dringend aandacht voor problemen pluimveesector

GFC NIEUWS- De Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren Suriname (CVPS) heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EO&TI) dringend aandacht gevraagd voor de problemen binnen de pluimveesector.
De zorgpunten die de Vereniging tijdens de spoedmeeting op 10 augustus naar voren bracht zijn: De gecreëerde overschotten van eieren en slachtkippen op de markt, de geïmporteerde broedeieren, die als consumptie eieren op de schappen terecht komen en de, vermoedelijke oneerlijke concurrentie voor wat betreft de veevoer verkoop als ook de kwaliteit van het voer en de aangeboden kuikens. De CVPS is van oordeel, dat in de toekomst een productschap ook het overwegen waard is.
De pluimveeorganisatie zegt dat ze de Surinaamse samenleving wil voorzien van goedkope eieren en kippenvlees. Dit is afhankelijk van de kostprijscomponent en voer is de grootste component (70%) daarvan. De CVPS-bestuursleden zijn daarom van oordeel, dat er controle zal moeten komen op het voer, omdat dit consequentie heeft op zowel de productie als eindproduct.
Volgens Gilbert Graham, CVPS-voorzitter, is ordening binnen de sector dringend noodzakelijk.” Wij kunnen de Surinaamse gemeenschap voorzien van kip en ei. We hebben de capaciteit en de kennis daarvoor,” verzekerd Graham.
Minister Walden is de mening toegedaan dat de vraag op de lokale markt voornamelijk moet worden voorzien door Surinaamse boeren, en het volk minder afhankelijk moet zijn van geïmporteerde ei en kip Een hogere productie van ei en kip in Suriname zal ook leiden naar meer werkgelegenheid en tevens resulteren in besparing op de valuta. “Het Ministerie staat voor hogere productie, het scheppen van arbeidsplaatsen, minder importen, geen tekorten op de markt en zo min mogelijk inflatie.”
De minister benadrukte verder dat de pluimveesector belangrijk is en moet voortbestaan, omdat die voorziet in eiwitten voor de gemeenschap. “Een gezonde economie, begint met gezonde mensen, en eiwitten zijn belangrijk voor de gezondheid,” voegde de minister aan toe.
Het ministerie zal daarom in samenspraak met alle belangrijke stakeholders (Ministerie van LVV en totale pluimveesector) werken aan een werkbare en duurzame oplossing. Daar de problemen van deze sector ook het ministerie van LVV raken, is vanuit de CVPS voorgesteld om een werkgroep tussen de ministeries van EO&TI en LVV samen te stellen, waarbij de belangrijkste actoren erin vertegenwoordigd zijn.
De aangedragen oplossingsmodellen kunnen worden besproken, zodat zaken goed kunnen worden aangepakt. Het ligt in de bedoeling dat er volgende week een follow up aan deze meeting wordt gegeven.

BEKIJK OOK
Jager schiet neef per ongeluk neer