Cultuurtuin weer in boezem van de Staat

GFC NIEUWSREDACTIE- De gronduitgifte van de Cultuurtuin is ingetrokken en vervallen verklaard, zegt minister Diana Pokie van Grond- en Bosbeheer.

Haar ministerie brengt samen met het ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu in kaart waar publieke terreinen staan en als die zijn uitgegeven. Er zal nagegaan worden als bij uitgegeven overheidsterreinen de juiste procedures zijn gevolgd.

De recente uitgifte van percelen in de Cultuurtuin in Paramaribo, heeft niet volgens de voorgeschreven procedures plaatsgevonden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de uitgifte niet conform artikel 7 van het Decreet uitgifte domeingrond heeft plaatsgevonden.

Onder andere is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd bij instanties, die behoren te adviseren, c.q. deze adviezen ontbreken. Derhalve kleeft aan deze beschikkingen een ernstig gebruik.

De Regering Bouterse 2 heeft op 14 juli tientallen gronden uitgegeven, waaronder percelen in de Cultuurtuin. Dit terwijl de regering reeds demissionair was.

De beschikkingen zijn op 14 juli getekend door de toenmalige waarnemend RGB-minister Mike Noersalim en werd direct begonnen met de ontbossing in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie.

Overige berichten