Cultuur start dialoog met inheemse organisaties

GFC NIEUWSREDACTIE- Het directoraat Cultuur in Suriname is de dialoog gestart met Inheemse organisaties over economische versterking van de doelgroep en de conservering en behoud van hun immaterieel erfgoed.

Cultuurdirecteur Roseline Daan heeft in haar eerste sessie op 18 augustus vertegenwoordigers van de VIDS en OIS ontvangen.

De delegatie bestond uit Jona Gunter, kapitein alsook ondervoorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Josien Aloema, lid van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) tevens voorzitter van Stichting Amazone Markt Suriname (SAMS), Harriëtte Vreedzaam, voorzitter van de organisatie Sanomaro Issa en Ligia Toemere, ondervoorzitter van de SAMS.

Vanwege het uitbreken van de wereldwijde Covid-19-pandemie staan de verkoopmogelijkheden voor crafters vrijwel stil. Bij de viering van de Dag der Inheemsen op 9 augustus 2021 werd tijdens de toespraken in de Palmentuin hierover beklag gedaan.

Daan maakte er direct werk van en nodigde de betrokkenen uit om over deze issues in gesprek te gaan. Er is ook een uiteenzetting gegeven over het cultuurbeleid. Een heet hangijzer was het opzetten van een eigen monument van de Inheemsen.

Aloema was hierover zeer gepassioneerd en gaf aan dat er sedert 2005 een aanzet was gedaan in dit verband. Ook is er door de jaren heen met diverse directeuren van Cultuur hierover gesproken. De locatie was al aangewezen en er is een ontwerp gemaakt.

Daan stelde dat de Inheemse organisaties zich moeten bundelen om een gedegen en breed gedragen nieuwe aanvraag te doen.

Vanuit het directoraat Cultuur wordt verwacht dat de Inheemse groepen binnen een maand zover zijn om gezamenlijk de eerste stap te zetten om te komen tot de realisatie voor het plaatsen van een monument.

Voorts zijn tal van problemen en ideeën besproken met betrekking tot de economische activiteiten. Daarbij is gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de Palmentuin ter beschikking te stellen zodat de verkoop van crafts weer mogelijk is. In deze gaat het om de crafters die in de gelegenheid gesteld moeten worden hun koopwaar te presenteren.

Volgens Aloema gaat het om vrouwen uit diverse dorpen van wie de SAMS-goederen afneemt. Deze vrouwen hebben vaak geen ander inkomen. Directeur Daan zal hierover verder met relevante functionarissen nagaan wat de mogelijkheden voor hun zijn.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten