Cubaanse artsen begin februari aan de slag

GFC NIEUWS-
De artsen die in de afgelopen maanden een inburgeringstraject hebben doorlopen, zijn volledig klaargestoomd om de samenleving van eerstelijnszorg te voorzien, zegt Edwin Noordzee, coördinator van de Cubaanse Artsenmissie. Hij benadrukt dat het voornaamste doel van de overheid met deze missie is het steeds versterken van de eerstelijnszorg.
Eind januari zijn de inspecties op de werk- en woonplekken bestemd voor deze artsen afgerond. Vanaf 1 februari zijn een deel van de artsen naar hun standplaatsen gezonden. De rest van de groep zal vanwege de afstand en technische aspecten ietwat later in de maand hun standplaats bereiken.
De dokters zijn ondergebracht bij poliklinieken van de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst. Deze groep artsen zal voor een periode van 3 jaar worden ingezet, waarna mogelijkheden voor eventuele verlenging van de samenwerking zal worden bekeken.
“Ik kan u geruststellen dat deze groep na een inburgering van zeven en een half maanden staat te popelen om hun kennen en kunnen te tonen aan de Surinaamse samenleving.”
Hij twijfelt niet aan de kwaliteit van de zorg die de artsen zullen bieden. “Het zijn artsen die in verschillende landen reeds hun krachten hebben gegeven.”