Criteria voor Covid-19 patiënten bij verlaten ziekenhuis

GFC NIEUWS- Patiënten met COVID-19 die zijn gehospitaliseerd, dienen aan een aantal criteria te voldoen om te kunnen worden ontslagen uit het ziekenhuis.
Ook moet worden beoordeeld of de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis in thuisisolatie moet worden geplaatst. De criteria voor ontslag van COVID-19 positieve patiënten uit het ziekenhuis, zijn:
Klinische criteria
Geen koorts (temperatuur minder dan 37.5 graden Celsius) voor 24 uur zonder gebruik van antipyretica, waaronder paracetamol.
Verbetering van klinische symptomen (Respiratoir: saturatie 95% of hoger, ademhalingsfrequentie onder 20/min, geen hoesten en geen andere COVID gerelateerde klachten meer, afhankelijk van presenterende symptomen).
Geen noodzaak tot hospitalisatie voor andere aandoeningen.
Microbiologische criteria
Aanwijzingen voor virale klaring van COVID-19 door twee negatieve testen op het virus met een interval van minimaal 24 uur.
De eerste controle RT-PCR moet tenminste zeven dagen na de eerste positieve swab of na het ontstaan van de eerste symptomen zijn afgenomen als aan de klinische ontslagcriteria is voldaan.
Wanneer een patiënt aan bovenstaande voorwaarden voldoet en tweemaal een negatieve test heeft, is deze genezen van COVID-19 en kan die worden ontslagen zonder beperkende maatregelen. Poliklinische follow up bij de infectioloog wordt twee weken na ontslag afgesproken.
Indien de patiënt in goede klinische conditie verkeert, maar bij controle nog steeds positief is getest op COVID-19 door middel van RT-PCR, moet deze opgenomen blijven.
Wanneer de opnamecapaciteit overschreden dreigt te raken, zullen deze patiënten mogelijk in thuisisolatie geplaatst kunnen worden. Hiervoor zal dan een nieuw protocol volgen.

Overige berichten