fbpx

Criminaliteitsbeheersing blijft topprioriteit regering

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse benadrukt dat criminaliteitsbeheersing een topprioriteit blijft van de regering.

Het staatshoofd zei in zijn Jaarrede op 30 september in De Nationale Assemblee dat het accent echter niet slechts gelegd zal worden op repressie, doch vooral ook op preventie.

De gemeenschap zal daarbij intensief worden betrokken. De inzet van buurtmanagers wordt hierbij opgevoerd. De zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie wordt geïntensiveerd.

Het staatshoofd noemde criminaliteitsbeheersing als een van de beleidszaken, waaraan in het dienstjaar 2020 zal worden gewerkt ten aanzien van het beleidsgebied ‘veiligheid van burgers’.

Volgens de president blijft de regering zich inzetten om optimale bescherming van de rechtstaat te garanderen, door waarborging van effectieve rechtshandhaving en rechtsbescherming en door het garanderen van veiligheid voor de gehele samenleving.

Voor het beleidsgebied ‘rechtszekerheid’ zal in het dienstjaar 2020 worden gewerkt aan het aanpassen van de wetgeving en het zo spoedig mogelijk indienen van de aangepaste versie van het Burgerlijk Wetboek, de Rijwet en van het Wetboek van Strafvordering.

Ten aanzien van het beleidsgebied ‘veiligheid van burgers’ zullen in het dienstjaar 2020 met het aanscherpen van de basispolitiezorg en het vergroten van het politietoezicht, veiligheid en leefbaarheid in de woongebieden, zowel in het binnenland als in de kustvlakte, structureel worden aangepakt.

BEKIJK OOK
Man door kogel in schoot geraakt tijdens worsteling met criminelen

In het kader van nationale veiligheid is inmiddels elektrotechnisch instrumentarium operationeel binnen het Safe City project ter verhoging van de veiligheid. De president zegt dat in de komende periode de overige districten worden aangesloten, wat significant bijdraagt aan de algehele veiligheid in ons land.

President Bouterse: “De opvang en begeleiding van slachtoffers van alle vormen van geweld- en zedendelicten krijgt in het dienstjaar 2020 grotere aandacht, waarbij vooral de focus zal worden gelegd op het verbeteren van de aanpak van diverse vormen van geweld en geweld tegen kinderen.”

Indachtig het adagium dat nationale veiligheid inherent is aan nationale ontwikkeling voert de regering ook dit dienstjaar een strategisch beleid uit gericht op duurzaamheid, stabiliteit en versterking van de openbare orde. Om deze duurzaamheid te handhaven is het noodzakelijk te investeren in technologie en andere innovaties.

Dit toekomstgericht denken leidt tot de aanschaf van computers met forensische software voor het Korps Politie Suriname; een instrument dat de politie in staat zal stellen om met meer succes en slagkracht de criminaliteit te bestrijden.