Covid-situatie dreigt uit de hand te lopen, NDP wil spoed DNA-vergadering

GFC NIEUWSREDACTIE- Vanwege de zeer ernstige Covid-19 situatie heeft de NDP-fractie op 18 mei een Openbare Commissievergadering aangevraagd bij Assembleevoorzitter Bee.

Dit om met de president en de regering ten overstaan van het Surinaamse volk en met diens betrokkenheid alsmede van overige relevante actoren, van gedachten te wisselen over de alarmerende situatie.

De NDP-fractie heeft herhaaldelijk gewezen op de missers van het Covid-19 beleid van de regering, waaronder de vele regeringsfeestjes, de slechte handhaving op de naleving van de Covid-regels, het open luchtruim en grenzen, data en statistieken die keer op keer gevraagd worden en die helaas niet verstrekt worden aan het parlement, ten einde een gedegen analyse te kunnen maken om samen te geraken tot een effectief Covid-19-beleid.

NDP-fractie: “We bevinden ons thans op een kruispunt waarbij de situatie totaal uit de hand dreigt te lopen en de regering genoodzaakt is nu harde maatregelen te treffen ter bescherming van onze samenleving”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Surinamers uit Nederland kunnen ons land wel tot ontwikkeling brengen

“In dit kader heeft er dinsdag een spoedbijeenkomst plaatsgevonden met de parlementaire Covid-19 commissie. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat de situatie alarmerend is, was de verwachting dat de te nemen maatregelen samen bediscussieerd en afgewogen zouden worden.”

“Uit de mededelingen van de minister van Volksgezondheid was er op 1 punt na, niets nieuws onder de horizon te bekennen. Sterker nog, de regering had haar besluit reeds genomen; de vergadering was nog niet aangevangen of er was breaking news in de media, waarin de maatregelen subtiel stonden aangegeven”.

“De parlementaire Covid-19 commissie is niet geconsulteerd, maar slechts geïnformeerd.”

De fractie haalt verder aan dat een lockdown, in welke vorm dan ook, geen positief effect zal hebben zonder aanleunende maatregelen op diverse gebieden. De thuisquarantaine en thuisisolatie zijn niet effectief en af te raden, omdat er geen controle is.

Tevens zijn er andere praktische bezwaren in geval er meerdere personen in 1 huis wonen, die het risico lopen ook besmet te raken. We moeten terug naar verplichte overheidsquarantaine en overheidsisolatie, zoals het vorige Covid- management team dat deed.

Gelukkig is de minister van Volksgezondheid tot inkeer gekomen op dit stuk. Dit was overigens de enige nieuwe maatregel die is bekendgemaakt.

Voorts dient ons luchtruim hermetisch gesloten te worden voor personenverkeer. De vele vluchten uit onder meer Haïti en Nederland spreken voor zich. Ook dient de controle op de oost- west en zuidgrens opgevoerd te worden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: ‘Chirurgen’ Santokhi en Brunswijk niet schuldig aan trieste ellende in Suriname

Vlak onder de neus van de autoriteiten aldaar, is er nog steeds sprake van veel waterverkeer met onze buurlanden. Het lijkt erop dat er slechts voor Paramaribo een avondklok schijnt te gelden, niet voor Marowijne en de overige districten.

“We kunnen ons recent nog de beelden van Lelydorp heugen, waar er op steenworp afstand van de president een behoorlijke grote groep mensen zich vermaakte en de Covid-19 maatregelen duidelijk niet zijn nageleefd”.

“Dit was ook het geval enkele dagen terug in het district Para, waar zelfs de vicepresident heeft deelgenomen aan een activiteit met een grote groep burgers zonder de protocollen in acht te nemen.”

Volgens de NDP-fractie moet de handhaving strakker, “maar dat wil niet zeggen dat de overheid militaire voertuigen met zwaar gewapende manschappen op de samenleving moet afsturen. Dit stimuleert juist burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Er worden nog teveel huisfeesten en weekendparty’s op recreatieoorden gehouden, maar ook regeringsfunctionarissen nemen nog steeds hun verantwoordelijkheid niet als het op de naleving van de Covid-regels aankomt.

Tevens hebben signalen de fractie bereikt dat er een hele business gaande is met betrekking tot het testen en de beveiliging tijdens de quarantaineperiode, vanaf het consulaat in Nederland tot hier in Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Surinaamse ministers rijden in duurdere auto’s dan Nederlandse koning en ministers

Door de regels en de protocollen te omzeilen, zal de situatie alleen maar verergeren.

De NDP-fractie kijkt voorts uit naar het vaccinatieprogramma van de overheid. De methodiek die de overheid nu hanteert geeft ons het gevoel dat zij haar wil oplegt aan het volk, daarbij essentiële internationale verdragen vertrappend.

Het voorgaande blijkt uit maatregel 16, waarbij slechts aan gevaccineerde personen een dispensatiebewijs verstrekt zal worden.

Dit is discriminerend en absoluut in strijd met de Grondwet van ons land. Ook dient de mogelijkheid bekeken te worden om meer vaccins van verschillende merken te laten halen.

“Wij drukken de regering op het hart dat dit niet de manier is om de samenleving bewust te maken van het belang zich te laten vaccineren. Verbeter de communicatie met het Surinaamse volk, wees solidair met hen dan zal de situatie een andere wending aanneemt”.

“A wiens yu no set neks ete regering, maar set a Covid-beleid. Suriname heeft geen baat bij de ondergang van zijn burgers. We hebben iedere burger nodig om dit mooie land verder op te bouwen.”

Overige berichten