COVID-maatregelen verscherpt, transmissie vertoont geen dalende trend

GFC NIEUWSREDACTIE- De COVID-19-transmissie in ons land vertoont geen dalende trend.
We kunnen thans spreken van community transmission, omdat de meeste gevallen niet tot clusters te herleiden zijn. Overal in het land vindt er thans verspreiding plaats terwijl ook werkplaats besmettingen zorgwekkend zijn.

Tijdens de COVID-19 persconferentie van 23 januari zijn de aangescherpte maatregelen bekendgemaakt door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin.

Vanaf zondag 24 januari tot en met zaterdag 6 februari gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 1
Het uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!)

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID-19 maatregelen.

Maatregel 4
Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
In de periode van 24 januari tot en met 6 februari zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm
nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
bordelen;
bars;
recreatieoorden;
casino’s;
gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
kansspelkantoren;
sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.
Met uitzondering van medische beroepen

Maatregel 7
De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID-19 varianten, met name uit Brazilië, een gevaar vormt. Per heden 23 januari is personenverkeer met Brazilië en Guyana gesloten. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is;

Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10
Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 24 januari 2021 tot en met 6 februari 2021 worden gesloten. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (regering, DNA)

Maatregel 11
Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc.) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12
Het is eenieder, per heden 23 januari 2021 verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden

Maatregel 13
Per heden mag per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken

Maatregel 14
Scholen zijn vooralsnog gesloten (gezien het feit dat mogelijk kinderen ook een rol spelen bij de transmissie.

De algemene maatregelen blijven van kracht:
Draag uw mond en neus bedekking
Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Overige berichten