Meer bevoegdheden voor Covid Clusterteam

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Covid Clusterteam heeft naast de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen aan werkgevers nu ook de bevoegdheid om bij herhaaldelijke overtredingen over te gaan tot sluiting van het bedrijf/ de onderneming voor een langere periode.

Naar aanleiding van de verscherpte Covid-19-maatregelen, wordt de inspectie opgevoerd. Bij de inspectie wordt vooral de naleving van de protocollen gecontroleerd.

Ten overvloede wordt benadrukt dat het verplicht is om de Covid-19-protocollen na te leven. Dit wordt gecontroleerd ter bescherming van de werkgevers als de werknemers, maar ook de burgers die gebruik maken van de diensten van de bedrijven.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Advies om apenhersenen te eten tegen buikkrampen en diarree is verkeerd

Naar aanleiding van de gestegen positieve Covid-19-gevallen de afgelopen weken, wordt de inspectie opgevoerd en zullen die dagelijks plaatsvinden.

Bij de controle van de naleving van de protocollen wordt er ook gekeken naar onder andere de hygiëne en relevante documenten van het bedrijf en werknemers. Ook worden bedrijven die in deze periode geen diensten mogen aanbieden een boete opgelegd.

Bij direct gevaar waarbij de protocollen niet nageleefd worden, zal er niet geschroomd worden om over te gaan tot sluiting van de zaak.

Ten behoeve van de gezondheid van elke burger zal er indien nodig hard opgetreden worden. Dit om de verspreiding van het virus te beperken en zorg te dragen voor een gezonde samenleving en veilige werkomstandigheden.

Overige berichten