fbpx
Covid-19: voorbereidingsproces tot normalisatie bedrijfsleven

GFC NIEUWS- Op zondag 6 september is er een vruchtbaar overleg geweest tussen Covid-19 Crisis Management Team, het Covid-19 Team van De Nationale Assemblee en de verschillende vertegenwoordigers van de diverse bedrijfstakken, waaronder de VSB, SHATA, Gaming Board en casinohouders, reisorganisaties, luchtvaartondernemingen, en de vertegenwoordigers van de bushouders en boothouders.

Duidelijk is dat er vanuit alle geledingen in de samenleving en het bedrijfsleven, er een sterke behoefte is aan verantwoorde aanpassing van de huidige Covid-19-maatregelen, zodat delen van het bedrijfsleven weer aanvang kunnen nemen met hun dienstverlening.

Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat, mede vanwege de getroffen maatregelen de transmissie thans is verminderd naar een niveau, waarbij aanpassingen in de regelgeving overwogen kunnen worden, mits de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde protocollen in acht worden genomen.

Tegelijkertijd zal er rekening mee moeten worden gehouden dat indien de bevolking zich niet houdt aan de algemene gezondheidsvoorzorgsmaatregelen de verspreiding van het virus weer kan toenemen, welke onherroepelijk ertoe zal leiden dat de maatregelen verscherpt zullen moeten worden.

Zoals bekend is, is het niet te verwachten dat op korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Tot dat moment zal de samenleving moeten wennen aan ‘het nieuwe normaal’ – met inachtneming van de Covid-19 voorschriften:

– het dragen van een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten;
– het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID afstand; en
– het regelmatig wassen van de handen met zeep en water of het gebruik van een handsanitizer.
Deze voorschriften zijn sinds 10 augustus verplicht gesteld.

Het Covid-19 Crisis Managementteam zal op basis van de verschillende inzichten en met name op basis van de inzichten van het Outbreak Management Team, verantwoord en gefaseerd overgaan om het proces tot aanpassing van de maatregelen in te gaan. Het proces van aanpassing van de maatregelen zal worden gebaseerd op de protocollen, en op basis van streng toezicht en handhaving.

In het kader van het voorgaande, wordt het bedrijfsleven gevraagd om deze week nuttig te gebruiken om de protocollen te implementeren, het personeel te trainen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De implementatie zal uiteraard moeten geschieden met deskundigen van het Outbreak Management Team en de desbetreffende handhavende instanties.

Het gaat hierbij om de volgende protocollen:

Restaurants;
Transportsector (bussen, taxi’s en boten);
Markten;
Winkels en kleine supermarkten;
Casino’s, bettingkantoren en kansspelkantoren;
Boekingskantoren;
Recreatieoorden;
Fysiotherapie;
Apotheken;
Laboratoria;
Huisartsen;
Sportscholen, fitnessclubs, dansstudio’s, yoga studio’s, groepslessen, Zumba en aerobics;
Kantoren en overheidsgebouwen.

In het weekend van 12 september zal nader worden bekeken welke sectoren de protocollen juist en volledig hebben geïmplementeerd en kunnen worden opengesteld. Uitsluitend ondernemingen die de protocollen hebben geïmplementeerd en handhaven, zullen kunnen worden opengesteld. Er zal te allen tijde van overheidswege een strenge handhaving zijn op het naleven van de protocollen, met de duidelijke afspraak dat er sancties zullen volgen op afwijking daarvan.

De verschillende sectoren hebben zich tijdens de besprekingen van 6 september gecommitteerd om de Regering te ondersteunen in de voorlichting, naleving en handhaving van de Covid-19-voorschriften en protocollen.

Met het inzetten van proces tot normalisatie van de bedrijfsvoering met inachtneming van de Covid-19 voorschriften en protocollen, kunnen we de eerste stappen zetten tot normalisatie van de samenleving.

De regering zal de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het virus sterk in de gaten houden, en zal er niet voor schromen dat, indien de gezondheidssituatie daar aanleiding toe geeft, de maatregelen weer te verscherpen.

De regering benadrukt dat het voornemen tot het inzetten van de voorbereidingen tot normalisatie, nog niet betekent dat de bedrijven kunnen worden geopend. De Regering benadrukt voorts dat geen enkele autoriteit of dienst bevoegd is om dispensatie te verlenen voor het houden van feesten, huisfeesten en andere grote bijeenkomsten.

De komende week zal nadere berichtgeving volgen omtrent de mogelijke aanpassingen van de Covid-19-maatregelen. Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat de geldende maatregelen vooralsnog van kracht blijven, met inbegrip van het uitgaansverbod ‘s-avonds en gedurende het gehele weekend van 12 september en 13 september.

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….