COVID-19 verpleegkundig team ’s Lands Hospitaal krijgen ondersteuning van importeurs

GFC NIEUWS- Verpleegkundigen die deel uitmaken van het COVID-19 team dat zich inzet om de slachtoffers van het virus te behandelen en degenen die in quarantaine worden gehouden, hebben donderdag ondersteuning gekregen van Surinaamse importeurs.

Deze ondernemers verenigd in het Platform van Levensmiddelen Importeurs in Suriname (PLIS) zijn begaan met de inspanningen en offers van deze gezondheidswerkers die blootstaan aan gevaar voor het eigen leven en dat van hun dierbaren thuis, omwille van de medemens in nood.

Zorgmanager, zuster Marjorie Willems, is blij met de geste en zegt dat het goed aankomt in deze periode, waarin de Lijdensweek zich aanmeldt.

Verpleegkundig-directeur Suze Holband memoreert het uitroepen van dit jaar tot het jaar voor Verpleegkundigen en Verloskundigen door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), nog voordat bekend werd dat COVID-19 een pandemie zou worden. ‘Wan ogri, tyar wan bun”, zegt ze, want de Surinaamse bevolking is eindelijk gaan beseffen hoe waardevol en onmisbaar deze groep werkenden in het arbeidsproces is.

De importeurs beamen dat het met de ontwikkeling van de pandemie en de crisis die het veroorzaakt wereldwijd, niet eenvoudig is zaken te doen en de consumenten van kwalitatieve producten te blijven voorzien. Suriname is een importerend land en daarvoor is er valuta nodig. De ontwikkeling van dat vreemd geld en de gepaard gaande prijsstijgingen in de winkels komen noch de importeurs, noch de consumenten ten goede.

Desalniettemin voelen de ondernemers verenigd in PLIS, zich geroepen om deze speciale groep individueel te bedanken. “Wij zijn niet gebaat bij stijgende prijzen, aangezien daardoor de koopkracht afneemt en wij daardoor minder verkopen”, onderstrepen zij de situatie.

“Wij hopen met de geste een stuk verlichting te brengen voor de verpleegkundigen en wensen ook dat ze met veel motivatie en inzet hun werk blijven voortzetten, zodat wij spoedig deze crisis achter de rug kunnen hebben,” zei directeur Steven Tjin A Djie van Kopcke Trading die namens de ondernemers verenigd in PLIS, het woord voerde bij de overhandiging.

Overige berichten