fbpx

Covid-19-overleg tussen regering en dc’s

GFC NIEUWS- Districtscommissarissen zijn de belangrijkste werkarmen van de regering in de verschillende districten.
Hoewel het regeringsbeleid vanuit Paramaribo wordt bepaald, blijken er in de districten ook veel praktische problemen te zijn, welke door de dc’s naar het centrale gezag door gecommuniceerd dienen te worden. Ten aanzien van deze communicatie – ook wanneer het op de aanpak van Covid-19 aankomt – heeft de regering op 15 december met diverse districtscommissarissen, het Nationaal Leger, vertegenwoordigers van Justitie en Politie en de ministers van Defensie en Volksgezondheid van gedachten gewisseld.
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat er wat instructies waren die vanuit de regering aan de districtscommissarissen doorgegeven moesten worden. Hij spreekt van een heel goed overleg, ook omdat de regering van de dc’s zelf heeft mogen vernemen welke praktische problemen zij moeten ervaren.
Er zijn afspraken gemaakt dat er een goede terugkoppeling moet zijn: zowel vanuit het operatiegebied van de districtscommissaris naar de autoriteiten (regering) alsook dat er tijdig en op de juiste manier vanuit de regering naar de dc’s wordt gecommuniceerd.
Op de bestuursdiensten en –ambtenaren doet de bewindsman een beroep om in deze periode zoveel als mogelijk ondersteuning te bieden aan het Covid-19 Quick Response Team. Naast dit team komt er een clusterteam van inspectieautoriteiten, te weten: Arbeidsinspectie, Milieu-inspectie, het Nationaal Leger, politie en de bestuursdienst. De issues die de districtscommissarissen hebben aangekaart zullen worden meegenomen naar het clusterteam.
Volgens Ramadhin zal geprobeerd worden om niet door sancties, maar met goede controle de samenleving te mobiliseren en motiveren zich te houden aan de maatregelen en zodoende de nodige gedragsverandering te bereiken. De regering zal dan niet verder hoeven over te gaan tot sancties of maatregelen strakker aantrekken. De bewindsman zegt dat dit pas zal gebeuren als er een dreiging bestaat.
Hij merkt op dat er begrip is, maar dat de regering de wederzijdse communicatie met de dc’s alsook die met de samenleving zal opvoeren. Minister Ramadhin benadrukt dat de awareness momenteel zeer belangrijk is. “Willen we erger voorkomen, dan zullen we nu ons gedrag moeten veranderen. We zullen nu rekening moeten houden met evenementen en activiteiten waar op elkaar zijn niet gunstig zal uitpakken voor niemand”, aldus de bewindsman.
Hij geeft aan dat gauw het weer mogelijk is, de regering de samenleving weer tegemoet zal komen. Het besluit om de lockdowntijd met twee uren te vervroegen blijf in elk geval overeind staan. Activiteiten zullen volgens de minister aangepast moeten worden.
Ramadhin: “Zodat wij in ieder geval nog in deze decembermaand een fijne tijd met elkaar kunnen hebben. De veiligheid en de gezondheid van de samenleving is high priority van de regering.”

BEKIJK OOK
Basis- en VOJ-scholen starten maandag, VOS-scholen donderdag