fbpx

Covid-19-Medicatieprotocol onmiddellijk aanvullen

In een open brief aan president Chandrikapersad Santokhi en de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, vraagt
de burger, Jatino Ronodikromo, om het Covid-19-Medicatieprotocol onmiddellijk aan te vullen.
Hieronder de open brief.
Zijne Excellentie,
Aangezien er nu meer en meer doden te betreuren zijn onder de Covid–19-positieven in Suriname ben ik genoodzaakt om deze nederige brief te schrijven.
Uw missie en droom als president is, om welvaart en welzijn te brengen voor land en volk. Maar voor velen onder uw volk, nu al 93 burgers, is uw droom bij hun al voorbij gegaan, omdat zij gestorven zijn aan de gevolgen van Covid-19.
Aangezien het Coronavaccin nu nog in de testfase is en het veilig en effectief vaccin misschien pas in 2021 een feit zal zijn, kan intussen in grotere getallen meer en meer van uw Surinaamse burgers, kennissen, vrienden en families sterven en zullen zij uw droom niet meer meemaken, omdat zij er ook niet meer gaan zijn.
Zijne Excellentie,
Wij leven nu in een modern ICT-tijdperk waar informatie, technologie, kennis en uitvindingen van de ene hoek van de aardbol binnen een fractie van een seconde ons allen kan bereiken in Suriname. En de bedoeling is, om wat voordelig is voor ons als land en volk eruit te halen en wat nadelig en vernietigend is achterwege te laten.
Zoals wij hebben begrepen, wordt er in Suriname tot nu toe geen Hydroxychloroquine / HCQ gebruikt om Covid – 19 positieven te behandelen, terwijl uit studies en testen blijkt, dat de bekende HCQ/malaria tablet alleen, met de normale dosering, de sterfte cijfers onder de Covid – 19 positieven met 33% kan reduceren.
En dat bij een combinatie van HCQ, Zinc en Zithromax voor Covid-19-positieven met onderliggende aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, diabetes, astma, nier en hartziektes en anderen en ook bij bejaarden, hun overlevingskansen vergroten tussen de 99,3 en 100%, mits de combinatie van de medicijnen vroegtijdig worden toegediend.
Zijne Excellentie,
Deze medicijnen zijn geen nieuwe medicijnen, welke nog getest moet worden, maar oude bestaande medicijnen, waar het gebruik ervan bekend en veilig zijn. Wat van eminent belang is, dat bij een combinatie toediening ervan, aan Covid- 19-positieven met onderliggende aandoeningen, het Coronavirus geen kans krijgt om te vermenigvuldigen en het sterk worden immuunsysteem van het lichaam het virus vernietigd en de eventuele beginnende aantasting van de longen geneest.
Daarom wil ik u Zijne Excellentie en de minister van Volksgezondheid en het algehele Covid – 19 Managementteam in dit nederig schrijven met respect en beleefd verzoeken, de nodige stappen te ondernemen, zodat het bestaande Covid-19 medicatieprotocol, met het nieuwe uitgevonden medicatieprotocol van Dr. Zelenko Vladimir kan worden aangevuld, zodat u vele leven van uw mede burgers, kennissen, vrienden en families zult kunnen redden.
Zijne Excellentie,
Het ontdekken of uitvinden van iets nieuws, zoals wij het hebben gezien in de loop der tijden, hoeft niet per se te komen van een grote organisatie, maar het kan ook komen van een gewone burger of een individuele arts, welke gezegend en gekozen is door de Almachtige Schepper.
Zo ook wanneer wij in een noodsituatie verkeren, omdat een tijger onze kind in het binnenland wilde verslinden, is het wachten op een toestemming van Justitie en Politie, om gebruikt te kunnen maken van een aanwezig geweer van derden niet direct meer van essentieel belang, omdat men op dat moment weet, dat het aanwezige geweer het enigste middel en optie was, om het leven van onze kind te redden van de dreigende vernietiging en dood. Of gaan wij steevast vasthouden aan ons standpunt, om geen gebruik te maken van het geweer, omdat wij geen toestemming voor hebben?
Aangezien het grootste deel van uw volk nu nog met veel problemen en stress leeft in het land, erger nog ook met veel pijnen en verdriet door het verlies van hun dierbaren en families, door de gevolgen van Covid-19, vraag ik u in deze ook, om het redden van leven ook tot een van de topprioriteiten te maken.
Het is normaal en geen schande om gebruik te maken van iemands kennis of uitvindingen, zoals wij dat dagelijks doen in onze leven, maar het is wel abnormaal en hartverscheurend om geen gebruik te maken van iemands kennis of uitvindingen, met als gevolg honderden doden, terwijl het recht op leven verankerd is in de Surinaamse grondwet.
Hopelijk kan met de aanvulling van het nieuw uitgevonden medicatieprotocol voor Covid-19-positieven het leven van vele Covid-19-positieven met onderliggende aandoeningen worden gered.
Indien er geen geld aanwezig is, kan uw regering de nodige medicamenten laten halen door een particuliere importeer. De families van de Covid–19-positieven zullen wel ervoor willen betalen om hun dierbaren te redden, want elke dode door het achterwege laten van het nieuw uitgevonden Covid– 19-protocol is er eentje te veel.
Tot slot wil ik u Zijne Excellentie bij voorbaat dank zeggen voor uw aandacht en bereidwilligheid. Wij blijven voor u bidden dat uw missie om welvaart en welzijn te brengen voor land en volk succesvol zal zijn.
Jatino Ronodikromo

BEKIJK OOK
Extra aandacht voor sikkelcelziekte op zondag 19 juni