fbpx

Covid-19 Managementteam: illegaliteit blijven ontmoedigen

GFC NIEUWS- Het Covid-19 managementteam vraagt de gemeenschap Illegaliteit te blijven ontmoedigen om zo verspreiding van het coronavirus beheersbaar te houden.
Tijdens de laatste persconferentie werd gevraagd of illegalen het land niet kunnen worden uitgestuurd. Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid en lid van het COVID-19 Managementteam, gaf in de beantwoording op deze vraag aan, dat het in quarantaine plaatsen van illegalen noodzakelijk is vanwege de Covid-19-pandemie. Normaal gesproken worden vreemdelingen die worden aangehouden in ons land, in vreemdelingenbewaring geplaatst.
“Vanwege de Covid-19 pandemie worden de illegalen die ons land zijn binnengekomen nu in een quarantaine faciliteit ondergebracht. Maar het liefst worden ze meteen teruggestuurd naar het land van herkomst. De operatie ‘dring dresi wakti siki’ is zodanig in elkaar gezet, met als instructie dat illegalen direct terug worden gestuurd naar hun land van herkomst. Ze worden niet toegelaten tot ons grondgebied. Is dit wel gebeurd, wordt een ander protocol gehanteerd. Zoveel als mogelijk willen wij illegalen en vreemdelingen buiten onze grenzen houden.”
Daarom wordt de samenleving volgens majoor Babel gevraagd geen hand en spandiensten te verlenen aan groepen die het land illegaal willen binnenkomen. “Want un no sabi san den e tya kon. U maakt het werk zo voor ons moeilijker en de situatie ondraaglijker voor de samenleving, omdat wij dan door moeten gaan met het treffen van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in Suriname.”

BEKIJK OOK
Israël krijgt wel Surinaamse ambassade, nog niet duidelijk waar en wanneer