fbpx
Covid-19-crisiscommissie DNA bespreekt geïdentificeerde probleemgebieden en voorstellen

GFC NIEUWS- De Covid-19-crisiscommissie van De Nationale Assemblee (DNA) onder leiding van voorzitter Jennifer Simons heeft woensdag een commissievergadering belegd.

Tijdens deze vergadering, via Zoom, is informatie vanuit het Covid-19-managementteam op basis van ingestuurde vragen besproken. De participerende assembleeleden aan deze vergadering hebben feedback gegeven, de probleemgebieden besproken en voorstellen gedaan over de aanpak van de Covid-19-situatie in het land.

Voorzitter Simons heeft aangegeven, dat kolonel Daniëlle Veira van het Covid-19-Managementteam heeft gevraagd voor een bespreking waarin zij gedetailleerd kan ingaan op de eerder verstuurde vragen en suggesties van de Covid-19-crisiscommissie.

Tijdens het agendapunt ‘Bespreking feedback, geïdentificeerde Probleemgebieden en voorstellen’, zijn de leden in de gelegenheid gesteld opmerkingen, vragen en suggesties voor te leggen. Er is onder andere informatie gevraagd over de grondslag (presidentiële besluiten) van de verschillende maatregelen die nu zijn uitgevaardigd door het Covid-19-managementteam, de boetes die worden uitgereikt bij het overtreden van maatregelen en of er geen flexibelere aanpak mogelijk is aangezien de Surinaamse context verschilt van de context van met name de ontwikkelde landen waar deze sancties worden toegepast.

Ook de sociaal maatschappelijke consequenties van de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen uitgevaardigd door het Covid-19-managementteam zijn aangekaart. Leden vrezen namelijk een toename van de armoede die is geïllustreerd op basis van de volgende situaties:

– Landbouw- en veeteeltsector die geen afzet van producten hebben

– Bureaucratische procedure dispensatie aanvraag voor deze groepen

– Tekort aan producten in de winkels (schappen die leegraken).

– Informele sector die zwaar getroffen wordt.

Er is tijdens de vergadering benadrukt dat sommige artsen ook niet beschikbaar blijken te zijn voor patiënten. Verder is door de volksvertegenwoordigers aangegeven, dat zijn nader geïnformeerd willen worden over de geografische spreiding van de epidemie. De aanpak zal volgens hun ook daarop gericht moeten zijn.

Bovendien is deze informatie bevorderlijk voor de transparantie en het verminderen van paniek en ruis in de samenleving. Voorzitter Simons deelt de mening dat deze informatie noodzakelijk is. Echter is zij van mening, dat vanwege de gevoeligheid van de informatie wel met zekere tact moet worden omgegaan bij het vrijgeven van deze informatie aan de gemeenschap.

Parlementariërs hebben tijdens de commissievergadering ook hun bezorgdheid uitgesproken over de vele buitenlanders die illegaal in het land vertoeven en besmet zijn met het COVID-19-virus. Door de volksvertegenwoordigers is opgemerkt of het niet mogelijk is dat de ambassades erbij worden betrokken, omdat de kosten voor onderhoud van deze personen hoog oplopen.

De commissieleden hebben ook kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan informatie over het aantal gezinnen, dat geregistreerd staat bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens informatie die de voorzitter heeft bereikt gaat het om ongeveer 8.000 gezinnen die momenteel geregistreerd staan voor ondersteuning in verband met de Covid-19-situatie. Dit aantal kan ook verder opgelopen zijn, omdat de registratie nog plaatsvindt. Over de stand van zaken met betrekking tot het Noodfonds zijn er ook vragen gesteld.

De vergadering is bijgewoond door de leden: Dew Sharman, Carl Breeveld, Amzad Abdoel, Asiskumar Gajadien, Gregory Rusland, Paul Somohardjo, Chandrikapersad Santokhi, Ingrid Karta-Bink, Daniëlla Sumter, Marinus Bee, Ronnie Brunswijk, Oesman Wangsabesari en Wendell Asadang.

De vervolgvergadering vindt vandaag plaats met het Covid-19-Managementteam.

Meer nieuws

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…

Man (26) overleden na botsing met boom

GFC NIEUWS- 29/11/20- Bij een eenzijdig ongeval is zondagmorgen een 26- jarige man om het leven gekomen. Getuigen hebben het slachtoffer nog gereanimeerd.

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…