Covid-19 Clusterteam informeert Chinese verenigingen

GFC NIEUWSREDACTIE- Uit de Covid-19-clusterwerkzaamheden, die 18 december van start gegaan zijn, is gebleken dat onder andere de Chinese ondernemers niet beschikken over alle Covid-19-protocollen en arbeidsinformatie om conform de regels te ondernemen.
In dit kader heeft de Arbeidsinspectie een informatiesessie gehouden voor verschillende Chinese verenigingen om meer duidelijkheid te brengen in de materie.
De aanwezige verenigingen waren de Suriname Chinese United Association (SCUA), Kong Ngie Tong Sang, Hainan, Cheung Fa Foei Kon, Zhe Jiang handelsvereniging en Cheung Fa dagblad.
Deze informatiesessie heeft plaatsgevonden op 18 januari bij Kong Ngie Tong Sang. De Chinese verenigingen zijn hiermee beter geïnformeerd over de arbeid gerelateerde verplichtingen, controle handhaving en de reguliere inspecties.
Inspecteur-Generaal Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat de informatie een sneeuwbaleffect krijgt en de Chinese gemeenschap bereikt, zodat ook die groep zich aan de voorgeschreven regels kan houden. Hiermee kunnen ook de boete opleggingen en het sluiten van winkels en andere ondernemingen gereduceerd en of voorkomen worden.
Verder heeft de Inspecteur-Generaal aangegeven dat deze inspecties ervoor zorg moeten dragen dat niet alleen de burgers die gebruikmaken van de diensten beschermd moeten worden, maar ook de werkgevers en de werknemers.
De leden van de Chinese verenigingen stellen de informatie sessie op prijs en hebben voorgesteld om de informatie over te brengen naar de Chinese gemeenschap via de Chinese media. Het zal een vertaalslag zijn waarbij arbeidsvoorschriften, procedures en arbeidswetten belicht zullen worden.
Met deze aanpak hebben de verenigingen vertrouwen in een positieve gedragsverandering met betrekking tot de Covid-19 protocollen en de naleving van de arbeidswetten.