Covid-19 benadrukt noodzaak hygiënefaciliteiten op scholen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Covid-19-pandemie benadrukt de noodzaak van goede sanitaire en handwasfaciliteiten op scholen.
De sluiting van scholen wereldwijd als reactie op deze pandemie vormt een ongekend risico voor het onderwijs en het welzijn van kinderen. Dit zeggen de World Health Organization (WHO) en de Unicef, het VN-Kinderfonds.
Beide organisaties stellen dat langdurige sluitingen negatieve gevolgen hebben voor de leerresultaten, maar ook voor het welzijn en de bescherming van kwetsbare kinderen. Zij hebben in het kader van de Covid-19-preventie een reeks maatregelen geïdentificeerd die moeten worden getroffen om scholen veilig te heropenen en draaiende te houden.
De organisaties benadrukken het belang van hygiëne om overdracht van het besmettelijke virus te verminderen. Versnelde verbetering van de handwasfaciliteiten op scholen is daarom cruciaal om de veiligheid op school tijdens de Covid-19-pandemie en daarna te bevorderen.
Besmetting met virussen voorkomen
Dat handen wassen essentieel is om besmetting met Covid-19 – en andere virussen – te voorkomen, kan volgens voedseltechnoloog/microbioloog Ricky Stutgard niet genoegzaam worden benadrukt. “Handen wassen is van eminent belang. Heel wat mensen gaan dood, omdat ze hun handen onvoldoende wassen”, zegt hij onomwonden.
Zelf is hij al jaren bezig om vooral op scholen informatie te verschaffen over het belang van handen wassen. Onderzoek heeft aangetoond dat jaarlijks ongeveer half miljoen kinderen jonger dan 5 jaar doodgaan aan aandoeningen die gerelateerd zijn aan het niet of onvoldoende wassen van de handen.
In oktober 2009 startte Stutgard daarom een project met als focus om 3000 leerkrachten en jongeren handhygiëne bij te brengen. In dat jaar was Intermed Caribe al een van de ondersteuners van het project.
Nut handenwassentrainingen bewezen
Zes jaar later werd de samenwerking uitgebreid, toen het bedrijf Stutgard vroeg zijn project naar een hoger niveau te tillen. Dit resulteerde in een grootscheeps handenwassenprogramma, waarin ook een handenwassenscholenwedstrijd is opgenomen.
De voedseltechnoloog/microbioloog zegt dat gerust gesteld mag worden dat dit programma een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het daadwerkelijk brengen van het handenwassengebeuren naar een veel hoger niveau.
Nu Suriname net als andere landen in de wereld geconfronteerd wordt met Covid-19, blijkt het nut van alle trainingen en bewustwordingssessies.
Afhankelijk van de Covid-situatie wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om ook de seniore burgers te betrekken, laat assistant-manager Dave Wirjomengolo van Intermed Caribe weten.