fbpx

COVID-19 belasting- en arbeidssteunmaatregelen getroffen

GFC NIEUWS- Om de negatieve sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie op te vangen, heeft een interdepartementaal team onder leiding van het ministerie van Financiën zich gebogen over maatregelen die hiermee kunnen helpen.
Naast maatregelen om de sociale nood te lenigen en de productiesector te stimuleren, is ook een serie belasting – en steunmaatregelen uitgewerkt.
Op het belastingenfront worden de volgende maatregelen genomen:
– de bestaande heffingskorting voor belastingen verruimen van SRD 125 naar SRD 750 per maand;
– uitstel verlenen voor inkomstenbelastingaangifte;
– overeenkomen van een soepel betaalschema;
– de HUBA verschuiven naar 15 juni 2020, verder indien nodig;
– voor loon- en omzetbelasting: flexibele opstelling naar belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling in de omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart, april, mei en juni 2020.
– geen boeterente in rekening brengen voor de inkomstenbelasting tot de nieuwe indieningsdatum.
Arbeidssteun
In de arbeiderssfeer worden de volgende maatregelen getroffen:
– ambtenaren die als gevolg van de lockdown maatregelen thuis zitten, assisteren met communicatiemiddelen waardoor zij hun normale werkzaamheden kunnen verrichten;
– arbeidskrachten trainen voor agrarische projecten die worden opgezet in het kader van de voedselvoorziening, en importvervanging.
– trainingen verzorgen voor landbouw instructeurs via het ministerie van LVV
– personen die hun baan hebben verloren als gevolg van de lockdown-maatregelen opvangen via het ministerie van Sozavo en / of het Woningbouwfonds of Sociale Leningen Fonds. Uiteraard zal eerst worden onderzocht wat de rol van de werkgever is geweest in deze.

BEKIJK OOK
Stichting Nationaal Monument Kind met Beperking Suriname organiseert teken- en schilderdag