COVAB belicht tatoeage-acceptatie

Op 3 mei verscheen in een publicatie van een avondblad een artikel over Akash Seebarran, voormalig student van het EFS College COVAB over zijn onterechte afschrijving vanwege het hebben van een tatoeage op zijn linkerarm.

Het EFS College COVAB vindt het belangrijk dat de gemeenschap in deze zaak beschikt over feitelijke informatie. In 2016 is de nationale kledingcode opstelt door de Suriname Nursing Body en goedgekeurd door de toenmalig directeur van Volksgezondheid.

In deze kledingcode is opgenomen dat Verplegenden en Verzorgenden geen zichtbare tatoeages mogen hebben. Deze kledingcode is opgestuurd naar alle zorginstellingen binnen Suriname en wordt ook door hen ook als zodanig gehanteerd.

Ter oriëntatie geven wij aan dat tatoeages in de zorg wereldwijd wel zijn toegestaan met duidelijke regulatie richtlijnen. Aanstootgevende symbolen zijn echter niet toegestaan in de zorg, meldt COVAB.

Vanuit het beginsel dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor eenieder en dat mensen niet uitgesloten kunnen worden van onderwijs ter wille van tatoeages, is het EFS college COVAB wel gestart met het inschrijven van studenten met een tatoeage. “Helaas merken wij dat instellingen op basis van hetgeen overeen is gekomen in de nationale kledingcode weigeren de studenten stageplekken te bieden. De opleidingen van het EFS College COVAB zijn voor een deel theoretisch en voor een deel praktisch. Het praktisch deel moeten de studenten in de zorginstellingen volgen.

Onnodig te zeggen dat de studenten in een heel lastig parket terechtkomen als zij geen stage kunnen lopen. Daar studenten (na de zorgvragers) de meest kwetsbare groep binnen het gezondheidszorgsysteem zijn, is het EFS-college COVAB al geruime tijd bezig met stakeholders te praten over hoe de verpleging en verzorging in Suriname anno 2019 zou moeten omgaan met tatoeages.

Het EFS College COVAB plaats wel de kanttekening dat terwijl studenten met zichtbare tatoeages geweigerd worden er verplegenden en verzorgenden binnen zorginstellingen zijn met zichtbare tatoeages. Hierdoor wordt de wijze waarop de nationale kledingcode wordt toegepast door de diverse actoren discutabel.

De minister van Volksgezondheid heeft op 31 januari 2019 de Raad voor verpleging in Suriname, RaVeSu, geïnstalleerd. In deze raad hebben zitting alle verpleegkundige directeuren van alle zorginstellingen en de Medische Zending. Vorige maand is het onderwerp tatoeage besproken waarbij leden van RaVeSu hebben aangegeven mee te zullen werken aan het oplossen van dit probleem door de aanpassing van de Nationale Kledingcode.

Het EFS College COVAB hoopt dat in aanloop naar de wijziging studenten met een zichtbare tatoeage niet weggestuurd worden van hun stageplek. Het EFS College COVAB hoopt dat deze aanpassing op kort termijn een feit zal zijn, waardoor ook student Seebarran weer zijn opleiding mag continueren.

Overige berichten