fbpx
Corruptie is fout, haar gevolgen niet

Het verschil tussen een land dat politiek gezond of politiek ongezond is, is het verschil tussen een beerput met een behoorlijke deksel erop en een open beerput waarin geroerd wordt. We weten ook dat de weg naar de politieke top bezaaid is met goede voornemens, maar eerzucht en hebzucht zijn brandstoffen waarvan de as maar al te vaak corruptie is.

DOE brengt hoop

De afgelopen jaren is het vertrouwen in de semipublieke sector en de centrale overheid, al dan niet terecht, sterk afgenomen door allerlei problemen en misstanden die uitgebreid de pers haalden. Wie de kranten openslaat, ziet met enige regelmaat spraakmakende incidenten die de vraag oproepen of ze niet voorkomen hadden kunnen worden door beter en meer toezicht. Dergelijke incidenten ondermijnen niet alleen het vertrouwen in onder toezicht staande sectoren, maar ook het maatschappelijk vertrouwen in de overheid komt onder druk te staan.

Het feit dat DOE onderdeel is van de huidige regering, brengt de hoop op het eindelijk aannemen van de corruptiewet wat dichterbij. Echter zijn enkelen ervan overtuigd dat hoop uitgestelde teleurstelling is. Even zo teleurgesteld als hij die een krokodil voedsel geeft in de hoop dat ze hem het laatst zal opeten. Anderen zijn van mening dat hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst. Maar hoe bedrieglijk de hoop ook moge zijn, zij dient tenminste om ons langs een aangename weg naar de harde werkelijkheid te voeren.

Window of opportunity

De gevolgen van corruptie kunnen voor major events zorgen, die een window of opportunity creëren. Major events zoals de spraakmakende corruptie incidenten bij de EBS en douane zorgen voor agenda- en beleidsbepaling binnen de politieke context. Waar de Anticorruptiewet jaren in een la verdween, wordt hij plotseling uit het stof gehaald. In dit geval is corruptie een noodzakelijk kwaad. Gesteld kan worden dat corruptie ervoor heeft gezorgd dat de bestrijding van corruptie politieke aandacht krijgt. Natuurlijk blijven er morele bezwaren aan deze zienswijze, maar zij die een scheiding willen maken tussen politiek en moraal, zullen nimmer één van beide begrijpen.

Het noodzakelijk kwaad

Wie zich in corruptiebestrijding verdiept, weet ook dat het een veel omvattend begrip is. Het heeft daarom niet alleen een heldere definitie nodig, maar ook begrippen die deelaspecten of specifieke dimensies van corruptie aanduiden. Corruptie is een kwaadaardig gezwel dat de samenleving van binnenuit vernietigt, wel makkelijk te constateren, maar moeilijk te genezen. Wanneer men deze ziekte niet in de beginfase onderkent, heeft dit vaak de dood tot gevolg. Corruptie beschadigt één van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk: “voor iedereen dezelfde rechten”.

Corruptie is één van de grootste oorzaken van onderontwikkeling en mede hierdoor blijft armoede bestaan en wordt de tweedeling tussen rijk en arm in stand gehouden. Het is een virus dat onze samenleving heeft aangetast. De ziekte zelf is pijnloos; het is de genezing die pijn doet, dus indien het geneesmiddel geen onrust en wanorde in het lichaam teweegbrengt, zorgt het niet voor genezing. Geheel nieuw is dit noodzakelijk kwaad niet. Binnen de medische wereld is deze methode gebruikelijk, omdat het alleen bestrijden van een kwaadaardig gezwel door uitzaaiingsdrift minimale resultaten zal opleveren.

Toezicht vacuüm

Toch kan behalve een corruptiewet ook geïnstitutionaliseerd overheidstoezicht en intern toezicht corruptie voorkomen en bestrijden. Sterker nog, een Anticorruptiewet zonder versterking van toezicht is een wet met dode letters. Ook al is de benadering van toezicht weliswaar ambivalent. Aan de ene kant zijn de verwachtingen van toezicht als bewaker van publieke belangen hoog en is het daarin gestelde vertrouwen groot. Aan de andere kant zien velen toezicht ook als veroorzaker van ongewenste administratieve lasten. Desalniettemin staan semipublieke ondernemingen momenteel in de schijnwerpers. Bestuur en intern toezicht blijken lang niet altijd op orde. Zodra zich een ingrijpend incident of een ongunstige ontwikkeling voordoet, slaat de stemming vaak om in de richting van meer naleving en handhaving.

De EBS en Douane zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Bij de EBS lijkt het interne toezicht nog niet voldoende grip te hebben op de financiën. In veel van de fraude of corruptie incidenten gaat het om patronen van onevenwichtigheid ten gevolge van gebrek aan check and balances, het verantwoordingsvacuüm en countervailing power. De taken, rollen en instrumenten van toezichthouders moeten eveneens in de corruptiewet beschreven zijn.

Ook het feit dat men over wil gaan op privatisering van nutsbedrijven maakt het noodzakelijk dat toezicht extra aandacht verdient. Binnen het nieuwe type maatschappelijke onderneming dat complexer van aard is en geconfronteerd wordt met uiteenlopende belangen en claims, moet van toezicht een veel actievere, professionelere en meer betrokken houding richting stakeholders worden verwacht.

“Bestuur, toezicht en verantwoording dienen zodanig geregeld te worden dat aan de huidige en toekomstige eisen van good governance met de daarbij behorende check and balances kan worden voldaan”. Zo kan corruptie dan worden voorkomen en waar dat niet lukt, worden bestreden, ook al is het een wanhopige strijd met weinig kans op een gunstig resultaat.
Want als je denkt dat je de oplossing voor corruptie hebt, was de vraag slecht geformuleerd!

Drs. John Brewster BC

Meer nieuws

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…